arbeidsrecht algemene foto

logo Leliveld Advocaten  Arbeidsrecht | Arbeidsovereenkomsten op maat

Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst waarbij de werknemer zich verplicht voor de werkgever tegen betaling werkzaamheden te verrichten. Daarmee zijn al de twee belangrijkste onderdelen genoemd die bij arbeidsovereenkomst geregeld worden. Namelijk de aard van de werkzaamheden en de beloning die daar tegenover staat. Voor elke werkgever en elke werknemer kan er een op maat gesneden arbeidsovereenkomst gemaakt worden.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd

Om te beginnen kan men kiezen uit een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde duur. De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur kan met inachtneming van de wettelijke bepalingen door werkgever of werknemer opgezegd worden. Bij de arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur is dit enkel mogelijk wanneer de partijen deze opzeggingsbevoegdheid zijn overeengekomen. Meer over opzegging van een arbeidsovereenkomst vindt U onder ”Ontslag (bijvoorbeeld op staande voet, etc.)”.

Arbeidstijd

Naast het aantal te werken uren per week kunnen er ook afspraken gemaakt worden over de werktijden, de te hanteren pauzes en overwerk. Ook het aantal vakantiedagen en hoe deze opgebouwd of opgenomen kunnen worden kan in de individuele arbeidsovereenkomst geregeld worden.

Geheimhouding en concurrentie- en relatiebeding

Het kan tevens van belang zijn dat de werkgever na afloop van de arbeidsovereenkomst in enige mate controle houdt over het doen en laten van de werknemer. Hierbij kan men denken aan een geheimhoudingsplicht over de werkzaamheden en de organisatie van de werkgever. Maar eventueel ook aan een concurrentiebeding dat de werknemer gedurende een bepaalde periode verbiedt in de regio soortgelijke werkzaamheden te verrichten. Tot slot kan men de werknemer ook nog beperken in het aangaan van zakelijk betrekkingen met relaties van de ex-werkgever middels een relatiebeding.

Overige arbeidsvoorwaarden

Daarnaast kunnen er nog zaken als een eventuele auto van de zaak, een kerstgratificatie, afspraken omtrent (bij)scholing of een pensioenregeling in de individuele arbeidsovereenkomst geregeld worden.

CAO

De werkgever en werknemer dienen ook rekening te houden met een CAO die van toepassing is op de onderhavige arbeidsovereenkomst. Hiervan kan namelijk niet in alle gevallen afgeweken worden. Meer hierover vindt U onder “Geschillen in verband met toepassing CAO”.

Voorkomen van geschillen

Door middel van een zorgvuldig opgestelde arbeidsovereenkomst kunnen geschillen over arbeidsvoorwaarden worden voorkomen. Mocht het onverhoopt toch zover komen dan kan in sommige gevallen de vraag rijzen welk recht toepasselijk is. Het is daarom raadzaam om dit reeds in de arbeidsovereenkomst vast te stellen.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten. We helpen u graag verder.

Bijgewerkt: april 2016

Disclaimer
Aan de inhoud van bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

 

logo Leliveld Advocaten   Blog & News

Laatste Blog


Incasso deel 1: ingebrekestelling en schriftelijkheid

Wanneer u onderneemt, zal het vast wel eens voorkomen dat u een partij goederen of diensten levert en deze partij weigert om de factuur te voldoen. Deze serie blogs zal stap voor stap laten zien hoe u er voor kan zorgen dat u alsnog het geld (met wellicht zelfs een beet ..

Lees meer

Laatste Nieuws

logo Leliveld Advocaten   Events
Wij organiseren regelmatig ontbijtsessies om u op de hoogte te houden van belangrijke regels en wetten. 

Wilt u voor uw directie en/of managers een specifieke workshop, neem dan vrijblijvend contact met ons op.