arbeidsrecht algemene foto

logo Leliveld Advocaten  Arbeidsrecht | Reorganisaties en collectieve ontslagen

Valkuilen bij reorganisatie

 

Ofschoon de economie uit het dal klimt is dat nog niet voor iedere ondernemer voelbaar. Nog steeds zijn er veel ondernemingen die in zwaar weer verkeren. Voor zo’n bedrijf is een reorganisatie met gedwongen ontslagen soms de enige mogelijkheid om uit het dal te klimmen. Doel daarvan is vaak het terugbrengen van de loonkomsten. Reorganiseren is (helaas) niet altijd even eenvoudig. Zo kleeft een aantal belangrijke risico’s aan een reorganisatie. Immers ook in een reorganisatietraject geniet een werknemer ontslagbescherming en kan een werkgever niet vrijelijk kiezen welke werknemers hij voor ontslag voordraagt.Daarnaast is de werkgever aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd indien aan de voorwaarden daarvoor is voldaan.

Een reorganisatie geschiedt door middel van een aantal stappen:

Voorbereiding
De voorbereiding bestaat uit het opstellen van een reorganisatieplan. Hierin wordt niet alleen het uiteindelijke doel toegelicht, maar wordt ook de noodzaak tot de reorganisatie uiteengezet. Ook blijken uit een dergelijk plan de personele gevolgen.

Medezeggenschap
Volgens de Wet op de Ondernemingsraden is de werkgever in dit soort situaties verplicht om advies in te winnen bij de ondernemingsraad (indien die er is natuurlijk). De ondernemingsraad zal naar aanleiding van de voorgenomen reorganisatie een advies uitbrengen. Dit advies is overigens niet bindend voor de werkgever. Bij kleine bedrijven is er overigens niet altijd een medezeggenschapstraject (verplicht).

Informatieverstrekking
Bij grote reorganisatie zijn doorgaans ook vakbonden betrokken waarmee gesproken wordt omtrent de reorganisatie om te bezien hoe de gevolgen voor het personeel het beste opgevangen kunnen worden. Ook zal in deze fase vaak het personeel worden geïnformeerd.

Sociaal plan
Een sociaal plan is een regeling die tot stand is gekomen door een samenwerking van de werkgever en de vakbond(en).Hierin worden de gevolgen van een mogelijk ontslag verzacht. Te denken valt aan een afvloeiingsregeling of outplacement. Het opstellen van een dergelijk plan is niet verplicht, maar is bij grote reorganisaties wel aan te raden. Overigens geldt dat werknemers in beginsel steeds recht hebben op een transitievergoeding of een daarmee gelijkaardige regeling.

Reorganisatie
De reorganisatie wordt uitgevoerd en er wordt voldaan aan de afspraken die eventueel zijn opgesteld in het Sociaal Plan. In dat kader zullen bijvoorbeeld beeindigingsovereenkomsten gesloten dienen te worden of dient aan het UWV toestemming gevraagd te worden om een of meer werknemers te ontslaan.

Overweegt u een reorganisatie dan geef ik u graag de volgende tips:

Onderbouw altijd met financiële gegevens in een reorganisatieplan de noodzaak van de reorganisatie.

Maak de gewenste maatregelen en het effect daarvan op de bedrijfsresultaten inzichtelijk.

Zorg in overleg (met de ondernemingsraad) en vakorganisaties voor een sociaal plan. Respecteer de wettelijke regels. Het niet in acht nemen van deze regels kan gevolgen hebben.

Zoek een balans tussen kostenbesparing enerzijds en handhaving van uw productiecapaciteit anderzijds. Ook na de reorganisatie moet uw bedrijf immers levensvatbaar blijven.

Meer weten over uw eigen rechtspositie?

Bovenstaande informatie schept een algemeen maar niet volledig beeld van regorganisatie en collectieve ontslagen. In de praktijk worden deze vaak ingekleurd door de feitelijke omstandigheden van het geval. En die verschillen vaak. Wilt u meer weten over uw rechtspositie en wenst u een advies op maat, neem dan contact op met een deskundige advocaat van een van onze vestigingen. Het eerste gesprek is gratis en geheel vrijblijvend. Onze advocaten helpen u graag verder.

 

Bijgewerkt: juni 2016

Disclaimer

Aan de inhoud van bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

 


 logo Leliveld Advocaten   Blog & News

Laatste Blog


Incasso deel 1: ingebrekestelling en schriftelijkheid

Wanneer u onderneemt, zal het vast wel eens voorkomen dat u een partij goederen of diensten levert en deze partij weigert om de factuur te voldoen. Deze serie blogs zal stap voor stap laten zien hoe u er voor kan zorgen dat u alsnog het geld (met wellicht zelfs een beet ..

Lees meer

Laatste Nieuws

logo Leliveld Advocaten   Events
Wij organiseren regelmatig ontbijtsessies om u op de hoogte te houden van belangrijke regels en wetten. 

Wilt u voor uw directie en/of managers een specifieke workshop, neem dan vrijblijvend contact met ons op.