arbeidsrecht algemene foto

logo Leliveld Advocaten  Arbeidsrecht | Aanzegplicht

Wat houdt de aanzegplicht in?

Vanaf 1 januari 2015 geldt een aanzegplicht bij arbeidsovereenkomsten die voor een bepaalde tijd van zes maanden of meer zijn aangegaan. Dit houdt in dat de werknemer,  uiterlijk een maand voordat de arbeidsovereenkomst eindigt, schriftelijk geïnformeerd dient te worden door de werkgever over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Indien de werkgever de arbeidsovereenkomst wil voortzetten, dient hij tevens de voorwaarden te vermelden waaronder hij de arbeidsovereenkomst wil voortzetten. De aanzegplicht is in de wet opgenomen met als doel de werknemer tijdig zekerheid te geven over de voortzetting van de arbeidsverhouding.

In welke gevallen geldt er geen aanzegplicht?

In twee gevallen geldt er geen aanzegplicht:

  • indien bij het aangaan van de overeenkomst schriftelijk overeengekomen is dat deze eindigt op een tijdstip dat niet op een kalenderdatum is gesteld; of
  • indien de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor een periode korter dan zes maanden.

Waar heeft de werknemer recht op indien de aanzegplicht niet is nageleefd?

Indien de werkgever zich niet heeft gehouden aan de aanzegplicht heeft de werknemer recht op een vergoeding ter hoogte van een maandsalaris. Indien de aanzegplicht te laat wordt nageleefd, heeft de werknemer recht op een vergoeding ter hoogte van het loon over de periode van vertraging. De vergoeding is niet verschuldigd indien de werkgever in staat van faillissement is verklaard, aan hem surseance van betaling is verleend of op hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is. Let op: indien er niet is aangezegd, betekent dit niet dat de arbeidsovereenkomst stilzwijgend wordt voortgezet. Indien de arbeidsovereenkomst wél stilzwijgend wordt voortgezet terwijl er niet is aangezegd, wordt de arbeidsovereenkomst geacht voor dezelfde tijd, maar ten hoogste een jaar, op de vroegere voorwaarden te zijn voortgezet. In het laatste geval kan de werknemer tevens aanspraak maken op de vergoeding.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten. We helpen u graag verder.

Bijgewerkt: april 2016

Disclaimer
Aan de inhoud van bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.logo Leliveld Advocaten   Blog & News

Laatste Blog


Incasso deel 1: ingebrekestelling en schriftelijkheid

Wanneer u onderneemt, zal het vast wel eens voorkomen dat u een partij goederen of diensten levert en deze partij weigert om de factuur te voldoen. Deze serie blogs zal stap voor stap laten zien hoe u er voor kan zorgen dat u alsnog het geld (met wellicht zelfs een beet ..

Lees meer

Laatste Nieuws

logo Leliveld Advocaten   Events
Wij organiseren regelmatig ontbijtsessies om u op de hoogte te houden van belangrijke regels en wetten. 

Wilt u voor uw directie en/of managers een specifieke workshop, neem dan vrijblijvend contact met ons op.