arbeidsrecht algemene foto

logo Leliveld Advocaten  Arbeidsrecht | Algemeen

Het arbeids- en ontslagrecht regelt de rechten en verplichtingen die gelden tussen werkgevers en werknemers. Veel voorkomende vragen zijn bijvoorbeeld de wijze waarop een werknemer kan worden ontslagen, de financiële gevolgen daarvan of bijvoorbeeld de rechtsgeldigheid van een concurrentiebeding of relatiebeding.

Een groot deel van de regelgeving rond het arbeidsrecht is te vinden in het Burgerlijk Wetboek en wel in Boek 7 in de artikelen 610 tot en met 745. 

De regels van het arbeidsrecht zijn veelal van dwingendrechtelijke of semi-dwingendrechtelijke aard. Dwingendrechtelijk wil zeggen dat de werkgever en de werknemer niet mogen afwijken van de wettelijke regels. Voorbeelden van dwingendrechtelijke bepalingen in het arbeidsecht zijn de opzegverboden, seksediscriminatie en het wettelijk minimumloon. 

Semi-dwingendrechtelijk betekent dat de werkgever en de werknemer van de wettelijke regel mogen afwijken, mits dit gebeurt bij schriftelijke overeenkomst of reglement.

Om het arbeidsrecht van toepassing te laten zijn, dient eerst te worden nagegaan of er wel sprake is van een arbeidsovereenkomst. Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. 

Er dient dus sprake te zijn van arbeid, loon en een gezagsverhouding. De vraag of er sprake is van een arbeidsovereenkomst lijkt vaak simpel, maar in de praktijk en rechtspraak is die vraag toch vaker aan de orde geweest. Zo wordt er bijvoorbeeld geen arbeidsovereenkomst aangenomen bij deelname aan re-integratieactiviteiten uit hoofde van een overeenkomst.

Als aan deze vereisten van arbeid, loon en een gezagsverhouding is voldaan, dan gelden naar alle waarschijnlijkheid de bepalingen van het arbeidsrecht en kunt u voor specifieke informatie binnen dit rechtsgebied doorklikken op een van de onderwerpen van deze pagina.

Bijgewerkt: april 2016

Disclaimer
Aan de inhoud van bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

 


Werkgever, haal uw voordeel uit het personeelsreglement!

Er valt best wat af te dingen op het nieuwe ontslagrecht maar voorlopig geldt dat we het ermee moeten doen en dan is de beste oplossing uw voordeel ermee te doen. Voor de werkgever is dat een doordacht personeelsbeleid. Dat kan aan de hand van de juiste arbeidsco ..

Lees meer

Modelovereenkomst belastingdienst. Zonder probleem te gebruiken?

De VAR-verklaring is per 1 mei 2016 komen te vervallen en daarvoor is de Modelovereenkomst van de belastingdienst in de plaats gekomen. Wil een opdrachtgever voorkomen dat loonbelasting moet worden afdragen over een samenwerking met een opdrachtnemer-zzp’er, dan doet hi ..

Lees meer

Arbeidsovereenkomst met de pensioengerechtigde werknemer

Een arbeidsovereenkomst met een pensioengerechtigde werknemer wijkt op een aantal punten af van een reguliere arbeidsovereenkomst. Een overzicht van de belangrijkste verschilpunten. Voortzetten arbeidsovereenkomst Indien de werkgever een arbeidsovere ..

Lees meer

Pensioen werknemer en ontslag

De werknemer die met pensioen gaat geniet op tal van vlakken minder bescherming dan de reguliere, nog niet AOW-gerechtigde, werknemer. De belangrijkste verschillen zullen in deze blog kort besproken worden. Ontslagbescherming Voor een reguliere werkn ..

Lees meer
logo Leliveld Advocaten   Blog & News

Laatste Blog


Incasso deel 1: ingebrekestelling en schriftelijkheid

Wanneer u onderneemt, zal het vast wel eens voorkomen dat u een partij goederen of diensten levert en deze partij weigert om de factuur te voldoen. Deze serie blogs zal stap voor stap laten zien hoe u er voor kan zorgen dat u alsnog het geld (met wellicht zelfs een beet ..

Lees meer

Laatste Nieuws

logo Leliveld Advocaten   Events
Wij organiseren regelmatig ontbijtsessies om u op de hoogte te houden van belangrijke regels en wetten. 

Wilt u voor uw directie en/of managers een specifieke workshop, neem dan vrijblijvend contact met ons op.