arbeidsrecht algemene foto

logo Leliveld Advocaten  Arbeidsrecht | Kantonrechtersformule

De kantonrechtersformule is een formule waarmee je ontslagvergoedingen kunt berekenen. Een ontslagvergoeding is een vergoeding ter compensatie van het ontslag van een werknemer. Deze formule is per 1 juli 2015 komen te vervallen.Voor het berekenen van een ontslagvergoeding naar huidig recht verwijs ik u dan ook naar ‘transitievergoeding’.In het algemeen kan gesteld wordt dat de uitkomst van kantonrechtersformule doorgaans hoger is dan de transitievergoeding.

Ofschoon de kantonrechtersformule strikt genomen niet meer van toepassing is, kan deze wel nog worden gebruikt in het geval van een ontslag met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst). Indien de werkgever bijvoorbeeld een werknemer wil ontslaan wegens disfunctioneren, maar niet beschikt over een(afdoende) dossier, dan zal de kantonrechter waarschijnlijk de arbeidsovereenkomst niet ontbinden. De werknemer kan in die gevallen soms bereid zijn toch mee te werken aan een beëindiging van de arbeidsovereenkomst, maar zal dan een hogere vergoeding dan de transitievergoeding willen hebben; immers, een eenzijdig ontslag is niet mogelijk.In die gevallen zou met een schuin oog naar de kantonrechtersformule gekeken kunnen worden om een “prijs” voor de medewerking van de werknemer af te spreken.

De kantonrechtersformule kan berekend worden door de 3 componenten met elkaar te vermenigvuldigen. De kantonrechtersformule staat ook wel bekend als ABC-formule:

A = Aantal gewogen dienstjaren

B = Beloning per maand

C= Correctiefactor

Gewogen dienstjaren zijn iets anders dan de daadwerkelijke dienstjaren. Hoe ouder de werknemer, hoe vaker een dienstjaarmee telt.Zo telt een dienstjaar van een werknemer jonger dan 35 jaar maar een half keer, tussen de 35 en 45 één keer, tussen de 45 en 55 1,5 keer en een dienstjaar van een werknemer van boven de 55 jaar zelfs 2 keer. De dienstjaren worden afgerond op hele jaren.

De beloning per maand is het vaste bruto maandsalaris inclusief de 13de maand, vakantiegeld, eindejaarsuitkering, vaste bonussen, overwerk en andere vaste salariscomponenten. Een onkostenvergoeding en een auto van de zaak vallen hier niet onder.

Tot slot de correctiefactor. De correctiefactor is een component die enigszins subjectief is. Indien het ontslag aan geen van de partijen te verwijten is dan bedraagt deze 1 (bijvoorbeeld in het geval van een bedrijfseconomische reden). Wanneer het ontslag te wijten is aan de werknemer, dan is deze minder dan 1. Is het ontslag te wijten aan de werkgever dan is deze hoger dan 1. Voor de komst van de transitievergoeding gebruikte de kantonrechter deze factor om de omstandigheden van het geval, zoals de verwijtbaarheid van de werkgever,in de berekening mee te nemen.

Meer weten over uw eigen rechtspositie?

Bovenstaande informatie schept een algemeen maar niet volledig beeld van ontruiming van de kantonrechtersformule.In de praktijk worden dezevaak ingekleurd door de feitelijke omstandigheden van het geval. En die verschillen vaak. Wilt u meer weten over uw rechtspositie en wenst u een advies op maat, neem dan contact op met een deskundige advocaat van een van onze vestigingen. Het eerste gesprek is gratis en geheel vrijblijvend. Onze advocaten helpen u graag verder.

Bijgewerkt: juni 2016

Disclaimer

Aan de inhoud van bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.logo Leliveld Advocaten   Blog & News

Laatste Blog


Incasso deel 1: ingebrekestelling en schriftelijkheid

Wanneer u onderneemt, zal het vast wel eens voorkomen dat u een partij goederen of diensten levert en deze partij weigert om de factuur te voldoen. Deze serie blogs zal stap voor stap laten zien hoe u er voor kan zorgen dat u alsnog het geld (met wellicht zelfs een beet ..

Lees meer

Laatste Nieuws

logo Leliveld Advocaten   Events
Wij organiseren regelmatig ontbijtsessies om u op de hoogte te houden van belangrijke regels en wetten. 

Wilt u voor uw directie en/of managers een specifieke workshop, neem dan vrijblijvend contact met ons op.