arbeidsrecht algemene foto

logo Leliveld Advocaten  Arbeidsrecht | Privacy op de werkplek

Mag een werkgever het e-mail en internetverkeer van zijn werknemers controleren?

De Nederlandse wet kent geen algemeen wetsartikel over de privacy van werknemers. Wel biedt de Grondwet een ieder het recht op de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer, ook wel het recht van privacy genoemd. Privacy is een ruim omvattend begrip. Het behelst niet alleen de bescherming van persoonsgegevens maar ook meer in het algemeen de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Het recht op privacy strekt zich ook uit tot de werkplek. Verschillende regels zijn relevant voor de bescherming van privacy. Bij de bescherming van de persoonlijke levenssfeer gaat het onder meer om het recht op eerbiediging van iemands lichaam, geest, huis en briefgeheim. 

De verschillende regels en rechten werken door in de relatie tussen de werkgever en werknemer. De werkgever en werknemer dienen zich tegenover elkaar als een goed werkgever respectievelijk goed werknemer te gedragen en daar hoort bij dat de privacy van de werknemer in een bepaalde mate gerespecteerd dient te worden. Er dient hierbij steeds een belangenafweging plaats te vinden. Een werkgever zal bijvoorbeeld een beperkt aantal privé contacten moeten toestaan, indien en voor zover daarvan geen concrete aanwijsbare nadelige invloed op het werk of de werksfeer uitgaat. Eveneens is het van belang dat indien de werkgever besluit om over te gaan tot het controleren van het internet- en emailverkeer, hij de werknemers hierover informeert. Een werkgever mag op grond van de gezagsbevoegdheid die hij bezit, bepaalde internet en e-mailverkeer verbieden. Indien een werkgever persoonsgegevens verzamelt, moet hij dit doen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Zoals bijvoorbeeld begeleiding en individuele beoordeling, het beschermen van bedrijfsgeheimen en het controleren of de regels binnen een organisatie worden nageleefd. Bij de controle van e-mail van werknemers moet ermee rekening worden gehouden dat de verwerking van de verzamelde gegevens niet onverenigbaar mag zijn met de vastgestelde doeleinden en de gegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk. Ook moet de werkgever de werknemer informeren over de controle en inlichten over de rechten die de werknemer heeft zoals inzagerecht en correctierecht. 

logo Leliveld Advocaten   Blog & News

Laatste Blog


Incasso deel 1: ingebrekestelling en schriftelijkheid

Wanneer u onderneemt, zal het vast wel eens voorkomen dat u een partij goederen of diensten levert en deze partij weigert om de factuur te voldoen. Deze serie blogs zal stap voor stap laten zien hoe u er voor kan zorgen dat u alsnog het geld (met wellicht zelfs een beet ..

Lees meer

Laatste Nieuws

logo Leliveld Advocaten   Events
Wij organiseren regelmatig ontbijtsessies om u op de hoogte te houden van belangrijke regels en wetten. 

Wilt u voor uw directie en/of managers een specifieke workshop, neem dan vrijblijvend contact met ons op.