arbeidsrecht algemene foto

logo Leliveld Advocaten  Arbeidsrecht | Verbod op nevenwerkzaamheden

Wat houdt het verbod op nevenwerkzaamheden in?

In een arbeidsovereenkomst of een cao wordt vaak een verbod op nevenwerkzaamheden opgenomen. Een verbod op nevenwerkzaamheden houdt in de meeste gevallen in dat tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst geen andere betaalde werkzaamheden of activiteiten verricht mogen worden door de werknemer. In sommige gevallen worden ook het verrichten van onbetaalde werkzaamheden en activiteiten verboden.

Een verbod op nevenwerkzaamheden kan zich beperken tot activiteiten die rechtstreeks refereren aan het werk dat bij de werkgever verricht wordt, maar kan ook zien op nevenactiviteiten die de goede naam van de werkgever aantasten.

Naast een absoluut verbod op nevenwerkzaamheden, kan ook een voorwaardelijk verbod op nevenwerkzaamheden overeengekomen worden. Dit houdt in dat de nevenactiviteiten toegestaan zijn, mits de werkgever toestemming heeft verleend. 

Is een verbod op nevenwerkzaamheden geldig?

Een beding dat een verbod op nevenwerkzaamheden inhoudt, is in beginsel geldig. Indien de werknemer het verbod schendt, is sprake van wanprestatie. Vaak wordt er ook een boetebeding overeengekomen. De werknemer is dan een boete verschuldigd indien hij het verbod op nevenwerkzaamheden schendt.

Een verbod op nevenwerkzaamheden is echter niet onder alle omstandigheden en in elke vorm geldig. Het verbod dient redelijk van aard te zijn. Tegenover het belang van de werkgever, het beschermen van zijn bedrijfsbelangen, staat namelijk het recht van vrije arbeidskeuze en het recht van privacy van de werknemer. De werknemer kan zich er dan ook op beroepen dat het verbod op nevenwerkzaamheden in strijd is met de redelijkheid en billijkheid en daardoor met de normen van goed werkgeverschap. Het hangt van de omstandigheden van het geval af of een verbod op nevenwerkzaamheden geldig is.

Een verbod dat slechts ziet op het verrichten van bepaalde, specifieke nevenwerkzaamheden zal niet snel in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid. Doordat de nevenactiviteiten specifiek omschreven zijn en de inbreuk op grondrechten daardoor kleiner is, zal dit niet snel onredelijk zijn voor de werknemer. 

Kunnen bij het ontbreken van een verbod op nevenwerkzaamheden alle nevenwerkzaamheden verricht worden?

Indien geen verbod op nevenwerkzaamheden is overeengekomen, kan de werknemer over het algemeen gewoon nevenwerkzaamheden verrichten. Er zijn echter uitzonderingen op grond van het goed werknemerschap. Het goed werknemerschap kan er derhalve voor zorgen dat het verrichten van nevenwerkzaamheden niet is toegestaan, ondanks dat er schriftelijk geen verbod op nevenwerkzaamheden is overeengekomen. 

Meer weten over uw eigen rechtspositie?

Bovenstaande informatie schept een algemeen maar niet volledig beeld van alle toepasselijke  rechten en verplichtingen van een werkgever of werknemer. In de praktijk worden die rechten en verplichtingen vaak ingekleurd door tal van wettelijke uitzonderingen, maar ook door de feitelijke omstandigheden van het geval. En die verschillen vaak. 

Wilt u echter meer weten over uw rechtspositie en wenst u een (strategisch) advies op maat, neem dan contact op met een deskundige advocaat van een van onze vestigingen in Maastricht, Amsterdam of Nuth. Het eerste gesprek is gratis en geheel vrijblijvend. Onze advocaten helpen u graag verder.

Disclaimer
Aan de inhoud van bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.


logo Leliveld Advocaten   Blog & News

Laatste Blog


Incasso deel 1: ingebrekestelling en schriftelijkheid

Wanneer u onderneemt, zal het vast wel eens voorkomen dat u een partij goederen of diensten levert en deze partij weigert om de factuur te voldoen. Deze serie blogs zal stap voor stap laten zien hoe u er voor kan zorgen dat u alsnog het geld (met wellicht zelfs een beet ..

Lees meer

Laatste Nieuws

logo Leliveld Advocaten   Events
Wij organiseren regelmatig ontbijtsessies om u op de hoogte te houden van belangrijke regels en wetten. 

Wilt u voor uw directie en/of managers een specifieke workshop, neem dan vrijblijvend contact met ons op.