belastingrecht algemene foto

logo Leliveld Advocaten  Belastingrecht | Inkeerregeling


De inkeerregeling voor belastingaanslagen tijdelijk verruimd

De Staatssecretaris van Financiën heeft besloten om de inkeerregeling voor onjuiste belastingaanslagen tijdelijk te versoepelen. De tijdelijke verruiming van de inkeerregeling geldt vanaf 2 september 2013 tot 1 juli 2014. Indien een belastingplichtige in deze periode er voor kiest zich vrijwillig te melden bij de belastingdienst, wordt geen boete opgelegd.

Op 2 september 2013 heeft Staatssecretaris aangekondigd dat:

"Zwartspaarders doen er goed aan zich te melden bij de fiscus. De belastingdienst kan straks tot 12 jaar terug aanslagen en boetes opleggen bij zwartspaarders en fraudeurs. Belastingplichtigen die zichzelf melden voor 1 juli 2014, ontlopen de boete. Daarna is het klaar met de coulance."

Vanaf 1 juli 2014 tot 1 juli 2015 wordt de boete bij vrijwillige inkeer beperkt tot 30% van de te weinig geheven belasting. Vanaf 1 juli 2015 zal de inkeerregeling vervolgens worden aangescherpt en bedraagt de boete bij vrijwillige inkeer 60% van de te weinig geheven belasting.

Met de tijdelijke verruiming van de inkeerregeling, wordt aan belastingplichtigen een laatste kans geboden om zonder boete schoon schip te maken.

De aangekondigde verruiming en een daaropvolgende aanscherping van de inkeerregeling, houden verband met het wetsvoorstel Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst. Het is van belang zowel onder de huidige en toekomstige maatregelen dat een juiste inkeer aan strenge voorwaarden moet voldoen. Het is dan ook raadzaam om daarbij deskundige hulp in te roepen.
Bron: Wetsvoorstel vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst, Besluit van 2 september 2013, nr. BLK2013/509M

Heeft U vragen over de inkeerregeling, dan kunt u voor een geheel vrijblijvend eerste gesprek contact opnemen met Mr M.M.J. Janssen, Brusselsestraat 51 te Maastricht. Tel: 043-3259679 of e-mail: janssen@leliveldadvocaten.nl

Update: inkeerregeling
scherpere inkeerregeling, boete verhoogd naar 300%, afschaffing in de nabije toekomst

Op 11 juni 2009 is een belangrijk arrest gewezen over de navorderingstermijn inzake niet opgegeven inkomsten uit sparen en beleggen uit binnen- en buitenland (“zwart geld”). Kort gezegd is bepaald dat voor inkomensbestanddelen of vermogen die in het buitenland worden gehouden of zijn opgekomen, een navorderingstermijn geldt van 12 jaar.

De belastingdienst zoekt actief naar (verzwegen) buitenlandse bankrekeningen en onroerend goed in diverse landen. Aan dit onderzoek is de zogenaamde inkeerregeling verbonden. Op grond van de inkeerregeling kan een belastingplichtige als hij uit eigen beweging volledige openheid van zaken geeft aan de Belastingdienst een boete ontlopen. Door gebruik te maken van de inkeerregeling kan men voorkomen dat men zonder problemen over het buitenlands vermogen kan beschikken, maar ook dat men nabestaanden niet opzadelt met een fiscaal probleem. De belastingplichtige is te laat met de fiscale inkeerregeling, indien de belastingdienst de belastingplichtige op het spoor is.

Op 3 juni 2009 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel “Fiscaal stimuleringspakket” en overige fiscale maatregelen. Een van de maatregelen is dat de boete van het niet doen van aangifte van vermogen in het binnen- en buitenland, wordt verhoogd van 100% naar 300%. Naast de boeteverhoging werd ook in genoemd wetsvoorstel de inkeerregeling aangescherpt. Bij inwerkingtreding van het wetsvoorstel wordt de inkeerregeling beperkt tot twee jaar na het doen van belastingaangifte. Dat wil zeggen dat als de belastingplichtige reeds langer dan twee jaar zwart geld in het buitenland heeft uitstaan, de belastingplichtige toch geconfronteerd kan worden met de hogere boete, ondanks gebruikmaking van de inkeerregeling. Wil de belastingplichtige gebruik maken van de inkeerregeling en de hogere boete vermijden, dient dat te gebeuren binnen twee jaar na het doen van een belastingaanslag die naar een te laag bedrag is opgelegd.

Op termijn wordt de inkeerregeling zelfs afgeschaft, naar verwachting vanaf 2013-2014. De OESO-landen hopen dat tegen die tijd het bankgeheim is afgeschaft. In de Europese Spaarrenterichtlijn is het jaartal 2014 als doel genoemd.

Voor de belastingplichtige met verzwegen inkomsten en vermogen in het buitenland is het raadzaam om zich van deskundig advies te voorzien en te overwegen om alsnog gebruik te maken van de inkeerregeling voordat het voornoemd wetsvoorstel door de Eerste Kamer wordt goedgekeurd.

logo Leliveld Advocaten   Blog & News

Laatste Blog


Incasso deel 1: ingebrekestelling en schriftelijkheid

Wanneer u onderneemt, zal het vast wel eens voorkomen dat u een partij goederen of diensten levert en deze partij weigert om de factuur te voldoen. Deze serie blogs zal stap voor stap laten zien hoe u er voor kan zorgen dat u alsnog het geld (met wellicht zelfs een beet ..

Lees meer

Laatste Nieuws

logo Leliveld Advocaten   Events
Wij organiseren regelmatig ontbijtsessies om u op de hoogte te houden van belangrijke regels en wetten. 

Wilt u voor uw directie en/of managers een specifieke workshop, neem dan vrijblijvend contact met ons op.