overheid algemene foto

logo Leliveld Advocaten  Bestuursrecht | Geschillen overheid | Algemeen


Het bestuursrecht beschrijft de regels waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van besluiten.

U wilt gaan bouwen of verbouwen, u wilt weten hoe het zit met het bestemmingsplan, u wilt weten wat de plannen van uw buren of bedrijven in uw directe omgeving voor gevolgen hebben voor u. 

Het kan zijn dat u voor de activiteit die u wilt ondernemen een vergunning nodig heeft of een melding moet doen in het kader van het Activiteitenbesluit. Het kan ook zijn dat uw buren of bedrijven in de buurt een vergunning voor hun activiteit nodig hebben. Enkele voorbeelden van vergunningen zijn: de bouwvergunning (tegenwoordig omgevingsvergunning voor het bouwen genoemd), evenementenvergunning, horecavergunning, kapvergunning, terrasvergunning, milieuvergunning voor bedrijven (tegenwoordig omgevingsvergunning voor milieu genoemd). 

U kunt ook in aanraking komen met de overheid in het kader van handhaving. De gemeente schrijft u aan omdat u bijvoorbeeld heeft gebouwd in strijd met het bestemmingsplan, het terras van uw café heeft meer tafels en stoelen dan is vergund, uw bedrijf maakt te veel lawaai of uw bedrijf is uitgebreid zonder dat u hiervoor een vergunning heeft aangevraagd bij de overheid. De overheid kan u in het kader van handhaving een dwangsom opleggen of bestuursdwang toepassen.

Bij het handelen van de overheid, ongeacht of het om het vergunningenspoor of handhavingsspoor gaat, is het begrip besluit van cruciaal belang. Indien er een besluit genomen is door de overheid, kunt u rechtsmiddelen aanwenden zoals het maken van bezwaar en bij spoed de rechter verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Wanneer de overheid beslist heeft op uw bezwaarschrift en u het er niet mee eens bent, kunt u beroep instellen. Voor het aanwenden van rechtsmiddelen gelden wettelijke termijnen. Indien u te laat bezwaar maakt of beroep instelt, kunt u niets meer doen aan het genomen besluit. De overheid dient u erop te wijzen welk rechtsmiddel u binnen welke termijn kunt aanwenden.

Meer weten of specifieke vragen?

Wilt u meer weten over dit rechtsgebied of heeft u specifieke vragen? Onze gespecialiseerde advocaten voorzien u graag van een vrijblijvend advies. Het eerste gesprek is bovendien gratis. Koop van een bedrijfspand en het omgevingsrecht

Een ondernemer was op zoek naar een geschikt bedrijfspand dat meer ruimte en faciliteiten bood dan zijn huidige bedrijfspand. Er kwam een geschikt bedrijfspand op een industrieterrein in beeld waarop vervolgens de onderhandelingen begonnen. De potentiële koper liep tegen ..

Lees meerBijgewerkt: mei 2016

Disclaimer
Aan de inhoud van bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.
logo Leliveld Advocaten   Blog & News

Laatste Blog


Incasso deel 1: ingebrekestelling en schriftelijkheid

Wanneer u onderneemt, zal het vast wel eens voorkomen dat u een partij goederen of diensten levert en deze partij weigert om de factuur te voldoen. Deze serie blogs zal stap voor stap laten zien hoe u er voor kan zorgen dat u alsnog het geld (met wellicht zelfs een beet ..

Lees meer

Laatste Nieuws

logo Leliveld Advocaten   Events
Wij organiseren regelmatig ontbijtsessies om u op de hoogte te houden van belangrijke regels en wetten. 

Wilt u voor uw directie en/of managers een specifieke workshop, neem dan vrijblijvend contact met ons op.