erfrecht algemene foto

logo Leliveld Advocaten  Erfrecht | Erfrecht en echtscheiding


De uitsluitingsclausule wordt vaak aangebracht in een testament met het doel de erfenis uit handen te houden van degene waarmee kinderen zijn gehuwd of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Waar deze clausule niet is opgenomen kan dat grote gevolgen hebben. Maar een uitsluitingsclausule is niet altijd voldoende om het doel van de ouder te bereiken indien de koude kant die nog warm is maar koud kan worden bij echtscheiding of ontbinding van geregistreerd partnerschap.

Voorbeeld. De vrouw stelt bij een echtscheiding van een huwelijk in gemeenschap van goederen een vordering te hebben van € 50.000. Zij heeft dat ontvangen als erfenis van haar ouders waarop de uitsluitingsclausule van toepassing was. De vrouw heeft deze gelden volledig aangewend ten behoeve van de gemeenschap. Uiteraard wordt de vordering door de man bestreden. De man stelt dat weliswaar de uitsluitingsclausule van toepassing is, maar dat de vrouw de gelden uit de nalatenschap volledig heeft opgemaakt waardoor deze niet meer binnen het vermogen van de gemeenschap zijn te onderscheiden. De rechtbank wijst de vordering van de vrouw af omdat de gelden uit de nalatenschap niet meer zijn te traceren, waardoor het ervoor moet worden gehouden dat de erfenis is opgemaakt. De vrouw heeft onvoldoende onderbouwd dat zij een vordering op de gemeenschap heeft. Indien de vrouw de gelden bijvoorbeeld op een aparte bankrekening geplaatst zou hebben, dan zouden de gelden buiten de gemeenschap zijn gebleven. Het is belangrijk dat indien de erfenis wordt verkregen onder de uitsluitingsclausule, een eventuele vordering op de gemeenschap bij echtscheiding goed kan worden onderbouwd.

Indien gedurende het huwelijk in algehele gemeenschap van goederen de erfenis wordt verkregen zonder uitsluitingsclausule, valt de nalatenschap en de niet-opeisbare vordering op de langstlevende ouder uiteraard in de gemeenschap. Het is raadzaam om bij echtscheiding afspraken te maken in een echtscheidingsconvenant over de niet-opeisbare vordering om te vermijden dat de ex-echtgenoot alsnog deze vordering opeist bij overlijden van de langstlevende ouder. 

logo Leliveld Advocaten   Blog & News

Laatste Blog


Incasso deel 1: ingebrekestelling en schriftelijkheid

Wanneer u onderneemt, zal het vast wel eens voorkomen dat u een partij goederen of diensten levert en deze partij weigert om de factuur te voldoen. Deze serie blogs zal stap voor stap laten zien hoe u er voor kan zorgen dat u alsnog het geld (met wellicht zelfs een beet ..

Lees meer

Laatste Nieuws

logo Leliveld Advocaten   Events
Wij organiseren regelmatig ontbijtsessies om u op de hoogte te houden van belangrijke regels en wetten. 

Wilt u voor uw directie en/of managers een specifieke workshop, neem dan vrijblijvend contact met ons op.