erfrecht algemene foto

logo Leliveld Advocaten  Erfrecht | Familieruzie rond de afwikkeling van een erfenis


"Erfenis leidt vaker tot familieruzie”, luidde onlangs de kop boven een artikel in een dagblad. Uit een onderzoek onder notarissen blijkt dat de laatste jaren steeds vaker onenigheid ontstaat als het om de verdeling van een erfenis gaat. Het artikel spreekt over 25 tot 50% van de gevallen, waarin de erven er samen niet uitkomen. Ruzie om de erfenis komt dus in de beste families voor!

Het nieuwe erfrecht dat sinds 1 januari 2003 van kracht is, heeft hier geen verandering in gebracht. De nieuwe wettelijke regeling biedt een langstlevende bescherming ten opzichte van aanspraken van de kinderen in die zin dat al het vermogen bij overlijden van de eerst stervende ouder van rechtswege overgaat naar de langstlevende ouder. Eerst bij het overlijden van die langstlevende ontstaan de problemen. De kinderen, als erfgenamen, staan er dan pas echt alleen voor.

Soms is een executeur benoemd die het beheer krijgt over de nalatenschap en tot taak heeft de nalatenschap af te wikkelen. Een executeur wordt aangewezen in een testament. Indien geen executeur is benoemd, dienen de erfgenamen zelf de erfenis af te wikkelen. De wet geeft de mogelijkheid om bij een impasse bij de afwikkeling van een erfenis de rechter te verzoeken een vereffenaar te benoemen.

Als de financiële en emotionele belangen groot zijn, ontstaan vaak problemen. Problemen tussen de erfgenamen en de executeur maar ook tussen de erfgenamen onderling. Een advocaat kan een rol spelen bij de oplossing van de problemen. De advocaat kan namens een van de erfgenamen onderhandelen met de overige erfgenamen over een oplossing van het geschil.

De advocaat kan u ook rechtsbijstand verlenen en controleren of uw belangen voldoende zijn behartigd indien bijvoorbeeld naar uw mening een notaris of executeur bij de afwikkeling van een erfenis, niet zo onpartijdig zijn als naar uw mening het geval zou moeten zijn.

logo Leliveld Advocaten   Blog & News

Laatste Blog


Incasso deel 1: ingebrekestelling en schriftelijkheid

Wanneer u onderneemt, zal het vast wel eens voorkomen dat u een partij goederen of diensten levert en deze partij weigert om de factuur te voldoen. Deze serie blogs zal stap voor stap laten zien hoe u er voor kan zorgen dat u alsnog het geld (met wellicht zelfs een beet ..

Lees meer

Laatste Nieuws

logo Leliveld Advocaten   Events
Wij organiseren regelmatig ontbijtsessies om u op de hoogte te houden van belangrijke regels en wetten. 

Wilt u voor uw directie en/of managers een specifieke workshop, neem dan vrijblijvend contact met ons op.