erfrecht algemene foto

logo Leliveld Advocaten  Erfrecht | Gevolgen aanvaarding en verwerping van een nalatenschap


Een nalatenschap (erfenis) is het totaal van alle rechten en verplichtingen, bezittingen en schulden die door het overlijden van iemand overgaan op diens erfgenamen of andere rechtsopvolgers. Het vermogen, bestaande uit bijvoorbeeld banktegoeden, aandelen, huizen en dergelijke, alsook schulden als hypotheekschulden en persoonlijke leningen behoren tot de nalatenschap, maar ook bijvoorbeeld de verplichting voor een erfgenaam uit een door de overledene gesloten koopcontract om de koopprijs te betalen en het huis in eigendom te aanvaarden dan wel het daartegenover staande recht van de erfgenaam van een overleden verkoper op ontvangst van die koopprijs met de verplichting om het huis aan de koper in eigendom over te dragen.

De nalatenschap ontstaat dus door het overlijden van iemand. De erfgenamen zijn in deze nalatenschap gerechtigd. Zij hebben dus recht op ontvangst van de bezittingen in de nalatenschap maar zijn ook, in gelijke mate als de overledene dat was, verplicht de schulden van de nalatenschap te betalen.

Gevolgen aanvaarding nalatenschap

Als een erfgenaam zuiver heeft aanvaard is deze dus ook verplicht om de schulden van de nalatenschap met zijn eigen vermogen te betalen, voor zover de bezittingen van de nalatenschap hier niet toereikend voor zijn. Let u hier ook vooral op het feit dat ook legaten schulden van de nalatenschap zijn. Als de totale waarde van de gemaakte legaten dus groter zijn dan de bezittingen in de nalatenschap bent u als zuiver aanvaarde erfgenaam dus ook privé aansprakelijk voor de voldoening daarvan voor zover de bezittingen van de nalatenschap daarvoor niet toereikend zijn.

Wilt u als erfgenaam dat risico niet lopen dan kunt u de nalatenschap beneficiair aanvaarden (beneficiair aanvaarden van een nalatenschap is het aanvaarden van een nalatenschap onder het voorrecht van boedelbeschrijving). De nalatenschap wordt dan op ongeveer gelijke wijze als een faillissement afgewikkeld. Als er na betaling van alle schulden nog bezittingen over zijn worden deze uitgekeerd aan de (beneficiair) erfgenamen. Als de schulden niet allen kunnen worden betaald, worden deze naar evenredigheid aan de schuldeisers afgelost tot het beloop van de bezittingen in de nalatenschap. De beneficiaire erfgenamen zijn dan niet verder aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap.

Gevolgen verwerping nalatenschap

U kunt als erfgenaam de nalatenschap ook verwerpen. U hebt dan geen enkel recht meer op de nalatenschap en deze rechten en verplichtingen zullen dan overgaan op de volgende erfgenaam in de lijn, mits die aanvaard. Verwerping of beneficiaire aanvaarding moet bij de Rechtbank worden aangemeld. U bent daarvoor dus wel griffierecht verschuldigd.

logo Leliveld Advocaten   Blog & News

Laatste Blog


Incasso deel 1: ingebrekestelling en schriftelijkheid

Wanneer u onderneemt, zal het vast wel eens voorkomen dat u een partij goederen of diensten levert en deze partij weigert om de factuur te voldoen. Deze serie blogs zal stap voor stap laten zien hoe u er voor kan zorgen dat u alsnog het geld (met wellicht zelfs een beet ..

Lees meer

Laatste Nieuws

logo Leliveld Advocaten   Events
Wij organiseren regelmatig ontbijtsessies om u op de hoogte te houden van belangrijke regels en wetten. 

Wilt u voor uw directie en/of managers een specifieke workshop, neem dan vrijblijvend contact met ons op.