erfrecht algemene foto

logo Leliveld Advocaten  Erfrecht | De verdeling van een nalatenschap vorderen


Als u samen met de overige erfgenamen geen overeenstemming bereikt over de verdeling van de erfenis, kunt u verdeling vorderen bij de rechter. Iedere erfgenaam evenals hij die een beperkt recht heeft (zoals een hypotheekhouder) kan een verdeling vorderen op grond van de wet (artikel 178 lid 1 van Boek 3 BW). U dient zich bij een vordering tot verdeling van een nalatenschap te laten bij staan door een advocaat.

Op grond van de wet kunt u dus een verdeling vorderen en daarbij een benoeming van een notaris en/of een onzijdige persoon indien een of meerdere erfgenamen niet willen meewerken. In de praktijk blijkt dat de door de rechter benoemde notaris geen oplossing is om te komen tot een verdeling van een nalatenschap. Immers de erfgenamen hebben zich al tot een notaris gewend en deze notaris heeft moeten constateren dat er een onoverbrugbaar verschil is tussen de erfgenamen; reden voor een erfgenaam om zich te wenden tot een rechter en een verdeling te vorderen. De benoeming van een onzijdige persoon werkt in de praktijk eveneens niet. Een beroep doen op de benoemde onzijdige persoon werkt vertragend en daarbij kan de erfgenaam die niet meewerkt alsnog de plaats van de onzijdige persoon overnemen met als gevolg een patstelling in de afwikkeling van de nalatenschap.

Het is dan ook mijn advies indien erfgenamen over een verdeling niet tot overeenstemming kunnen komen, de rechter te vragen de wijze van verdeling vast te stellen (artikel 3:185 BW). De rechter zal dan in het vonnis partijen bevelen de nalatenschap op een bepaalde wijze te verdelen. De erfgenamen moeten de verdeling in overeenstemming met de uitspraak van de rechter zelf tot stand brengen. Indien het reeds vooraf duidelijk is dat een erfgenaam niet zal meewerken aan de uitvoering van de verdeling, is het raadzaam om een dwangsom te vorderen bij niet nakoming van het vonnis. Bij verdeling van onroerend goed is het verstandig te vorderen dat het vonnis een bevel inhoudt mee te werken aan de levering van het onroerend goed. Voor het geval een erfgenaam dat weigert, de bepaling dat het vonnis door middel van een dwangvertegenwoordiger geëxecuteerd kan worden of dat het vonnis geheel of gedeeltelijk in de plaats zal treden van de verdelingsakte. Om te voorkomen dat na een procedure de definitieve afwikkeling van de verdeling van de nalatenschap niet tot stand komt, is het belangrijk om goed geïnformeerd te worden door een advocaat over de mogelijkheden van het instellen van de verschillende vorderingen bij de rechter. Mei 2012

logo Leliveld Advocaten   Blog & News

Laatste Blog


Incasso deel 1: ingebrekestelling en schriftelijkheid

Wanneer u onderneemt, zal het vast wel eens voorkomen dat u een partij goederen of diensten levert en deze partij weigert om de factuur te voldoen. Deze serie blogs zal stap voor stap laten zien hoe u er voor kan zorgen dat u alsnog het geld (met wellicht zelfs een beet ..

Lees meer

Laatste Nieuws

logo Leliveld Advocaten   Events
Wij organiseren regelmatig ontbijtsessies om u op de hoogte te houden van belangrijke regels en wetten. 

Wilt u voor uw directie en/of managers een specifieke workshop, neem dan vrijblijvend contact met ons op.