overheid algemene foto

logo Leliveld Advocaten  Geschillen overheid | Wet BIBOB en vergunningen


Wanneer kan ik te maken krijgen met de wet Bibob?

Om te voorkomen dat de overheid criminele activiteiten financiert of faciliteert is de Wet Bibob (Wet bevorderingen integriteitsbeoordelingen door het bestuur) in het leven geroepen. Dit betekent dat de overheid bij de beoordeling van een aanvraag om subsidie of vergunning of in het kader van het gunnen van een aanbesteding de integriteit van de aanvrager of gegadigde kan onderzoeken. 

Op welke besluiten heeft de wet betrekking?

In artikel 1 van de wet staat vermeld op welke beschikkingen de wet betrekking heeft. Een paar voorbeelden: vergunningen op grond van de Drank- en Horecawet, subsidies, exploitatievergunningen voor speelautomaten, bepaalde omgevingsvergunningen. Daarnaast kan de wet van toepassing zijn op gemeentelijke vergunningen die op grond van een verordening (bijvoorbeeld de Algemene Plaatselijke Verordening, APV) verplicht zijn (artikel 7). De gemeente heeft de vrijheid om zelf te bepalen om welke vergunningen het dan gaat.

Is de overheid verplicht om een Bibob onderzoek in te stellen?

De overheid beschikt over veel beleidsvrijheid om al dan niet een onderzoek naar integriteit te doen. De overheid kan onderzoeken, ze is dat niet verplicht. De overheid kan zelf onderzoek doen. Ze kan daarbij een beroep doen op de expertise van het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIE) en ook het Landelijk Bureau Bibob (LBB) om advies vragen. 

Kan door een Bibob onderzoek een vergunning worden geweigerd?

Een Bibob onderzoek kan ertoe leiden dat aanvragen worden geweigerd of beschikkingen worden ingetrokken. Er moet dan uit het onderzoek blijken dat er ernstig gevaar bestaat dat de vergunning of ontheffing (beschikking) wordt misbruikt. 

Wat kunt u doen als de vergunning wordt geweigerd?

Het onderzoek en advies op basis van de Wet Bibob maakt deel uit van de weigering van de vergunning of ontheffing (beschikking). U kunt hiertegen bezwaar maken en bij spoed de rechter verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Indien uw bezwaar ongegrond wordt verklaard, kunt u beroep instellen en opnieuw de rechter verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. 

Enkele interessante zaken die uit rechtspraak naar voren komen:

  • Legeskosten vragen voor het uitvoeren van de Bibob-toets is alleen mogelijk indien dat zeer concreet in de Legesverordening van de gemeente is omschreven;

  • Het Bibob-advies voor de aanvraag voor een exploitatievergunning van coffeeshop X kan niet ook gebruikt worden in het kader van de beoordeling of de exploitatievergunning van coffeeshop Y moet worden ingetrokken. Het betrof dezelfde exploitant. Hoewel er in het advies veel zaken staan die ook betrekking hebben op coffeeshop Y, dient het advies helemaal toegespitst te zijn op coffeeshop Y; 

  • Het verweer dat bij het onderzoek strafbare feiten alleen relevant zijn indien zij gepleegd zijn in het kader van de desbetreffende vergunningsactiviteit (bijvoorbeeld exploitatie van prostitutiebedrijf) veegt de rechter van tafel.

Wilt u meer weten over dit rechtsgebied of heeft u specifieke vragen? Onze gespecialiseerde advocaten voorzien u graag van een vrijblijvend advies. Het eerste gesprek is bovendien gratis.

Bijgewerkt: mei 2016

Disclaimer
Aan de inhoud van bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

logo Leliveld Advocaten   Blog & News

Laatste Blog


Incasso deel 1: ingebrekestelling en schriftelijkheid

Wanneer u onderneemt, zal het vast wel eens voorkomen dat u een partij goederen of diensten levert en deze partij weigert om de factuur te voldoen. Deze serie blogs zal stap voor stap laten zien hoe u er voor kan zorgen dat u alsnog het geld (met wellicht zelfs een beet ..

Lees meer

Laatste Nieuws

logo Leliveld Advocaten   Events
Wij organiseren regelmatig ontbijtsessies om u op de hoogte te houden van belangrijke regels en wetten. 

Wilt u voor uw directie en/of managers een specifieke workshop, neem dan vrijblijvend contact met ons op.