handelsrecht-ondernemingsrecht algemene foto

logo Leliveld Advocaten  Ondernemingsrecht | Bedrijfsoverdracht en bedrijfsovername

 

Bent u van plan uw onderneming te verkopen of wil u een andere onderneming kopen? Het gevaar bestaat altijd dat er ‘’lijken in de kast’’ blijken te zitten. Het is immers mogelijk dat het bedrijf waarin u geïnteresseerd bent in fiscale of juridische problemen is verwikkeld die u – bij een overname – tevens overneemt. Een (veilige) bedrijfsovername kost dan ook veel tijd.

(Gewone) due dilligence

Hierdoor is het van belang dat er – alvorens een bedrijf wordt overgenomen – een due diligence wordt gedaan. Dit is een onderzoek naar de risico’s van de over te nemen onderneming. Het is bedoeld om een goed beeld van de onderneming te vormen en vloeit mede voort uit de ‘’informatieplicht’’ van de verkoper en de ‘’onderzoeksplicht’’ van de koper.

Een due diligence wordt vaker een ‘’boekenonderzoek’’ genoemd maar is eigenlijk veel meer dan dat. Het onderzoek kan bestaan uit diverse subonderzoeken, onder meer een IT-onderzoek, een financieel onderzoek en een juridisch onderzoek. De omvang van het onderzoek en welke aspecten er precies worden onderzocht, zal afhangen van diverse factoren, waaronder de bekendheid van he bedrijf en de inrichting daarvan. De resultaten van een due diligence kunnen ook reden zijn tot het wijzigen van de onderhandelingsvoorwaarden en/of prijs.

Vendor due diligence

Het gebeurt ook geregeld dat de verkoper een due diligence onderzoek laat verrichten ten behoeve van de verkoop van het eigen bedrijf. Dit wordt een vendor due diligence genoemd. De resultaten worden vervolgens overhandigd aan potentiële kopers om de verkoop te vergemakkelijken. Uiteraard staat het de koper altijd vrij om nader onderzoek te verrichten.

Letter of intent

Duidelijk moge zijn dat een onderneming die besluit om zijn of haar bedrijf te verkopen, openheid van zaken moet geven om zodoende de due dilligence te laten slagen. Aan de andere kant moet echter rekening worden gehouden met het feit dat de verkopende ondernemer ook de kans loopt dat de koop uiteindelijk niet doorgaat en er veel bedrijfsgevoelige informatie op straat komt te liggen. Kan ditworden voorkomen? Ja, in beginsel wel.

Alvorens een due diligence plaatsvindt doet de ondernemer er namelijk verstandig aan om een zogenaamde “Letter of Intent” ofwel “Intentieverklaring” op te stellen. Door middel van een dergelijke intentieverklaring kan onder meer worden geregeld dat de kandidaat-koper de verkregen informatie geheim moet houden en dat hij van de verkregen informatie geen gebruik mag maken, of laten maken, als de koop niet doorgaat. Daarbij verdient het overigens wel aanbeveling om ook een boetebeding op te nemen in het geval van een schending van het geheimhoudingsbeding. In een dergelijk boetebeding wordt de schade gefixeerd en behoeft de schade, anders dan bij een normale schadevergoedingsprocedure, niet te worden aangetoond. De boete zal dan wel van een dusdanig hoog bedrag moeten zijn, dat de schending van een geheimhoudingsbeding voor de kandidaat-koper uiterst onaantrekkelijk wordt. Een combinatie van deze bedingen kan een uiterst effectief middel zijn om te voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van bedrijfsgevoelige informatie.

Bovendien kan de “Letter of Intent “ ook worden aangewend om meteen al een aantal andere uitgangspunten vast te leggen, waaronder de koopsom, de duur van het onderzoek, financieringsvoorbehoud e.d.

Het opstellen van een “Letter of Intent” vergt wel de nodige juridische kennis en het verdient dan ook zeker aanbeveling om U zich in dat verband door een advocaat te laten bijstaan. Gelet op de belangen die doorgaans met een dergelijke transactie gemoeid zijn is het inroepen van juridische hulp veelal een goede investering. Voorkomen is immers beter dan genezen!

Meer weten over uw eigen rechtspositie?

Ons kantoor is gespecialiseerd in het herkennen van de risico’s alsmede de mogelijke oplossingen. Tevens hebben enkele advocaten ervaring als curator in faillissementen en hebben wij al velen bedrijven in nood kunnen redden. Wilt u meer weten over uw rechtspositie en wenst u een advies op maat, neem dan contact op met een deskundige advocaat van een van onze vestigingen. Het eerste gesprek is gratis en geheel vrijblijvend. Onze advocaten helpen u graag verder.

 

Bijgewerkt: juni 2016

Disclaimer

Aan de inhoud van bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.


 


logo Leliveld Advocaten   Blog & News

Laatste Blog


Incasso deel 1: ingebrekestelling en schriftelijkheid

Wanneer u onderneemt, zal het vast wel eens voorkomen dat u een partij goederen of diensten levert en deze partij weigert om de factuur te voldoen. Deze serie blogs zal stap voor stap laten zien hoe u er voor kan zorgen dat u alsnog het geld (met wellicht zelfs een beet ..

Lees meer

Laatste Nieuws

logo Leliveld Advocaten   Events
Wij organiseren regelmatig ontbijtsessies om u op de hoogte te houden van belangrijke regels en wetten. 

Wilt u voor uw directie en/of managers een specifieke workshop, neem dan vrijblijvend contact met ons op.