handelsrecht-ondernemingsrecht algemene foto

logo Leliveld Advocaten  Ondernemingsrecht | Bedrijf in financiële moeilijkheden

Elke ondernemer kan wel eens in financiële moeilijkheden komen te verkeren. De schulden lopen op en de schuldeisers worden ongeduldig of dreigen zelfs met een faillissement. Dit terwijl u niet weet hoe u zo snel alle schulden dient te voldoen. Ondertussen zegt de bank het krediet op en begint ook de fiscus aan te dringen.

Naar schatting verkeren in Nederland jaarlijks meer dan 25.000 ondernemingen in financiële problemen. Een groot deel van deze bedrijven gaat uiteindelijk failliet. Het overige deel blijkt echter nog levensvatbaar en kan door middel van het doorvoeren van structurele oplossingen worden gered. Turnaround management is gericht op het vinden van deze oplossingen, zodat bedrijven in de toekomst weer gezond kunnen deelnemen aan het economische verkeer.

Bij turnaround management staan snelle aanpassingen, een kostenreductie en/of het verbeteren van de cashflowpositie centraal. Hiermee wordt gepoogd om op korte termijn een faillissement te voorkomen, maar vooral om op langere termijn een stabiele en concurrerende onderneming neer te zetten.

In de praktijk wordt bij turnaround management vaak niet of te laat gedacht aan het inschakelen van een advocaat, terwijl de inzet van een advocaat de kans op succes van een turnaround traject juist sterk kan vergroten.

In de kern bestaat een turnaround traject uit vier fasen: stabiliseren, analyseren, herstructureren en versterken. Stabiliseren ziet op het verbeteren van de kaspositie op korte termijn om een faillissement af te wenden. Men kan hierbij denken aan het in kaart brengen en incasseren van (mogelijke) vorderingen, vestigen van extra zekerheden en het onderhandelen over een schuldeisersakkoord.

Met name tijdens deze eerste fase, maar ook gedurende het verdere traject, is het van belang om veel aandacht te besteden aan stakeholder management. Immers, het succes van een turnaround traject hangt voor een groot deel af van de bereidwilligheid van klanten, leveranciers en verstrekkers van kredieten, zoals banken, om daaraan hun medewerking te verlenen. Een advocaat kan een belangrijke rol spelen in de planning en uitvoering van dit proces. Bovendien zal deze vaak meer vertrouwen wekken dan het management, dat door de buitenwacht vaak wordt gezien als de veroorzaker van de problemen.

Wanneer het directe gevaar voor een faillissement is afgewend dient een turnaroundplan te worden geformuleerd met als hoofddoel om een levensvatbare onderneming te creeëren en daarmee het vertrouwen van externe partijen terug te winnen. De advocaat hierbij een faciliterende rol spelen en dienen als klankbord voor het management, te meer daar bij veel mogelijke maatregelen verschillende onderdelen van het recht aan de orde komen, zoals arbeidsrecht, reorganisaties, bankenrecht, huurrecht, contractenrecht, faillissementsrecht en ook zaken als bestuurdersaansprakelijkheid.

Ten slotte zal het management na de herstructurering – de uitvoering van het turnaroundplan – in veel gevallen overgaan tot versterking van de onderneming. Hierbij kan worden gedacht aan het vestigen van aanvullende zekerheden, aanpassing van de managementstructuur en het snijden in het personeelsbestand. Een onderneming in (financiële) problemen kan vaker worden behoed voor een faillissement dan wordt gedacht en niet zelden is het traject van een turnaround succesvol ingezet. Als advocaten kunnen wij u daarin goed bijstaan.

Meer weten over uw eigen rechtspositie?


Ons kantoor is gespecialiseerd in het herkennen van de risico’s alsmede de mogelijke oplossingen. Tevens hebben enkele advocaten ervaring als curator in faillissementen en hebben wij al velen bedrijven in nood kunnen redden. Wilt u meer weten over uw rechtspositie en wenst u een advies op maat, neem dan contact op met een deskundige advocaat van een van onze vestigingen. Het eerste gesprek is gratis en geheel vrijblijvend. Onze advocaten helpen u graag verder.

 

Bijgewerkt: juni 2016

 

Disclaimer

Aan de inhoud van bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.


Wettelijke doorstart na faillissement in zicht

Positief nieuws voor bedrijven in moeilijkheden. De pre-pack wordt opgenomen in de faillissementswet. Dat staat zo vastgelegd in het Wetsvoorstel Continuïteit Ondernemingen I. Een voorstel dat op 21 juni 2016 door de Tweede Kamer is aangenomen. Daarmee is eindelijk een wettel ..

Lees meer

 

logo Leliveld Advocaten   Blog & News

Laatste Blog


Incasso deel 1: ingebrekestelling en schriftelijkheid

Wanneer u onderneemt, zal het vast wel eens voorkomen dat u een partij goederen of diensten levert en deze partij weigert om de factuur te voldoen. Deze serie blogs zal stap voor stap laten zien hoe u er voor kan zorgen dat u alsnog het geld (met wellicht zelfs een beet ..

Lees meer

Laatste Nieuws

logo Leliveld Advocaten   Events
Wij organiseren regelmatig ontbijtsessies om u op de hoogte te houden van belangrijke regels en wetten. 

Wilt u voor uw directie en/of managers een specifieke workshop, neem dan vrijblijvend contact met ons op.