verhuur huur bedrijfsruimte algemene foto

logo Leliveld Advocaten  Huur | Verhuur bedrijfsruimten | Huurovereenkomsten bedrijfsruimte

De wet maakt een onderscheid tussen drie soorten huur: huur van een woning, huur van een middenstandsbedrijfsruimte en huur van een overige bedrijfsruimte. Het grootste verschil tussen deze soorten huren is de wijze van beëindiging van de huurovereenkomst.

Middenstandsbedrijfsruimte

Onder middenstandsbedrijfruimtes vallen winkels en horecagelegenheden zoals een restaurant. De huurders van deze ruimtes zijn gebonden aan een bepaalde locatie omdat hun inkomsten vaak afhankelijk zijn van vaste klanten. Het bedrijf kan dan ook moeilijk verplaatst worden naar een andere locatie zonder grote gevolgen te hebben.

De wetgeving voor middenstandbedrijfsruimtes is semi-dwingendrechtelijk van aard. Hier kan slechts van worden afgeweken door goedkeuring van de rechter. Dit zorgt voor weinig contractsvrijheid, maar relatief veel bescherming.
Wanneer een huurovereenkomst m.b.t. een middenstandsbedrijfsruimte wordt overeengekomen, dan moet dit minimaal voor 5 jaar zijn vastgelegd. Verstrijkt de huurtermijn zonder opzegging? Dan wordt de huurder beschermd doordat de termijn van huurovereenkomst van 5 jaar, van rechtswege verlengd wordt met 5 jaar. Bij huurovereenkomsten van een langere termijn, wordt de verlenging van rechtswege ook langer. Zowel huurder als verhuurder kunnen de huurovereenkomst na het verlopen van de termijn opzeggen, waarbij de opzegtermijn een jaar is. Wil de verhuurder de huurovereenkomst opzeggen en is de huurder het hier niet mee eens? Dan is het aan de verhuurder om een procedure te starten om het einde van de huurovereenkomst alsnog te bewerkstelligen. Het is dan aan de verhuurder om met een voldoende aantoonbare grond te komen die het beëindigen van de huurovereenkomst rechtvaardigt.

Overige bedrijfsruimtes

Overige bedrijfsruimtes zijn bedrijfsruimtes die niet onder bovenstaande regels vallen. Het bekendste en grootste deel van ‘overige bedrijfsruimtes’ zijn de kantoorruimtes. Voor het opstellen van een huurovereenkomst voor dergelijke ruimtes bestaat een grote mate van contractvrijheid. Het nadeel hiervan is dat er ook minder bescherming is voor de huurder.Er bestaat bijvoorbeeld geen minimumtermijn of een termijnbescherming. Een huurder van een kantoorpand heeft echter wel nog de mogelijkheid om, bij een ontruimingsprocedure, ontruimingsbescherming aan de rechter te vragen. Wat ontruimingsbescherming precies inhoudt, kunt u bij ‘ontruiming bedrijfsruimte’ lezen.

Meer weten over uw eigen rechtspositie?

Bovenstaande informatie schept een algemeen maar niet volledig beeld van huurovereenkomsten van bedrijfsruimtes. Wilt u meer weten over uw rechtspositie en wenst u een advies op maat, neem dan contact op met een deskundige advocaat van een van onze vestigingen. Onze advocaten helpen u graag verder.

Bijgewerkt: juni 2016

Disclaimer

Aan de inhoud van bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.


 

logo Leliveld Advocaten   Blog & News

Laatste Blog


Incasso deel 1: ingebrekestelling en schriftelijkheid

Wanneer u onderneemt, zal het vast wel eens voorkomen dat u een partij goederen of diensten levert en deze partij weigert om de factuur te voldoen. Deze serie blogs zal stap voor stap laten zien hoe u er voor kan zorgen dat u alsnog het geld (met wellicht zelfs een beet ..

Lees meer

Laatste Nieuws

logo Leliveld Advocaten   Events
Wij organiseren regelmatig ontbijtsessies om u op de hoogte te houden van belangrijke regels en wetten. 

Wilt u voor uw directie en/of managers een specifieke workshop, neem dan vrijblijvend contact met ons op.