verhuur huur bedrijfsruimte algemene foto

logo Leliveld Advocaten  Huur | Verhuur bedrijfsruimten | Algemeen

In het huurrecht zijn twee soorten bedrijfsruimten te onderscheiden, de middenstandsbedrijfsruimten (art. 7:290 BW e.v.) en de overige bedrijfsruimten (art. 7:230a BW). Voor zowel de huurder als de verhuurder is het van belang te weten om wat voor soort bedrijfsruimte het gaat. De wetgever heeft voor middenstandsbedrijfsruimten namelijk een groot aantal semidwingendrechtelijke bepalingen opgenomen. Voor de overige bedrijfsruimten geldt een grotere mate van contractsvrijheid en hoeven partijen in mindere mate rekening te houden met semidwingendrechtelijke bepalingen.

Bij huur van een middenstandsbedrijfsruimte dient het te gaan om huur van een gebouwde onroerende zaak. Het gehuurde moet bestemd zijn voor gebruik als kleinhandelsbedrijf (een winkel), restaurant of café, afhaal- of besteldienst of ambachtsbedrijf. In de bedrijfsruimte moet een voor het publiek toegankelijk lokaal aanwezig zijn voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening. Voor een hotel- en kampeerbedrijf geldt dit vereiste niet, terwijl zij wel als middenstandsbedrijfsruimte worden gekwalificeerd.

Een bedrijfsruimte die niet gekwalificeerd kan worden als middenstandbedrijfsruimte valt onder de categorie overige bedrijfsruimte. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan kantoren, fabrieken, opslagloodsen, ziekenhuizen, kerken en scholen.

De huurder van een middenstandsbedrijfsruimte geniet vergaande bescherming. De meeste bepalingen betreffen semidwingend recht. Dat wil zeggen dat de bedingen in de huurovereenkomst waarin ten nadele van de huurder van een wettelijke bepaling wordt afgeweken, vernietigd kunnen worden door de rechter. Indien partijen toch ten nadele van de huurder willen afwijken van de bepalingen van semidwingend recht dan kunnen zij de kantonrechter verzoeken om goedkeuring van een afwijkend beding in de huurovereenkomst.

De huurder van een overige bedrijfsruimte geniet veel minder bescherming dan de huurder van een middenstandsbedrijfsruimte. Er hoeft in mindere mate rekening te houden met semidwingendrechtelijke bepalingen. Partijen hebben een grote mate van contractsvrijheid.

Voor specifieke informatie binnen dit rechtsgebied kunt u doorklikken op een van de onderwerpen van deze pagina.

 

Bijgewerkt: mei 2016

Disclaimer
Aan de inhoud van bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.logo Leliveld Advocaten   Blog & News

Laatste Blog


Incasso deel 1: ingebrekestelling en schriftelijkheid

Wanneer u onderneemt, zal het vast wel eens voorkomen dat u een partij goederen of diensten levert en deze partij weigert om de factuur te voldoen. Deze serie blogs zal stap voor stap laten zien hoe u er voor kan zorgen dat u alsnog het geld (met wellicht zelfs een beet ..

Lees meer

Laatste Nieuws

logo Leliveld Advocaten   Events
Wij organiseren regelmatig ontbijtsessies om u op de hoogte te houden van belangrijke regels en wetten. 

Wilt u voor uw directie en/of managers een specifieke workshop, neem dan vrijblijvend contact met ons op.