verhuur huur bedrijfsruimte algemene foto

logo Leliveld Advocaten  Huur | Verhuur bedrijfsruimten | Indeplaatsstelling of overname huur bedrijfsruimte

Indeplaatsstelling of overname huur bedrijfsruimte

Een huurder van een bedrijfsruimte heeft zijn bedrijf verkocht en wil van zijn huurovereenkomst af. De koper van het bedrijf zou het huurovereenkomst willen overnemen, echter de verhuurder weigert. De verhuurder heeft het recht om te weigeren, maar enkel wanneer hij geen gebruik maakt van onredelijke gronden. In dat geval kan de huurder mogelijk gebruik maken van het recht op indeplaatsstelling.

Indeplaatsstelling staat geregeld in artikel 7:307 van het Burgerlijk Wetboek en is enkel mogelijk voor middenstandsbedrijfsruimtes. Voor de overige bedrijfsruimtes bestaat een dergelijke bescherming niet. Indeplaatsstelling is dwingendrechtelijk van aard, dit wil zeggen dat hier niet van kan worden afgeweken, dus ook niet in de huurovereenkomst zelf. Het recht op indeplaatsstelling houdt in dat de huurovereenkomst van de verkopende huurder overgaat op de koper, het betreft dus een voortzetting van de huurovereenkomst. Grote voordeel hiervan is dat de alle bepalingen van de huurovereenkomst blijven gelden, zo ook de huurprijs.

Weigert de verhuurder de indeplaatsstelling, dan is het aan de rechter om te bepalen of de grond voor de weigering hiervan voldoende zwaarwichtig is. Een voorbeeld van een dergelijke grond is dat er onvoldoende waarborg is dat de nieuwe huurder de huur kan betalen. Er kan in dit geval een onderzoek worden gedaan naar de kredietwaardigheid van de nieuwe huurder.

Meer weten over uw eigen rechtspositie?

Bovenstaande informatie schept een algemeen maar niet volledig beeld van indeplaatsstelling.In de praktijk worden dezevaak ingekleurd door de feitelijke omstandigheden van het geval. En die verschillen vaak. Wilt u meer weten over uw rechtspositie en wenst u een advies op maat, neem dan contact op met een deskundige advocaat van een van onze vestigingen. Het eerste gesprek is gratis en geheel vrijblijvend. Onze advocaten helpen u graag verder.

Bijgewerkt: juni 2016

Disclaimer

Aan de inhoud van bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

logo Leliveld Advocaten   Blog & News

Laatste Blog


Incasso deel 1: ingebrekestelling en schriftelijkheid

Wanneer u onderneemt, zal het vast wel eens voorkomen dat u een partij goederen of diensten levert en deze partij weigert om de factuur te voldoen. Deze serie blogs zal stap voor stap laten zien hoe u er voor kan zorgen dat u alsnog het geld (met wellicht zelfs een beet ..

Lees meer

Laatste Nieuws

logo Leliveld Advocaten   Events
Wij organiseren regelmatig ontbijtsessies om u op de hoogte te houden van belangrijke regels en wetten. 

Wilt u voor uw directie en/of managers een specifieke workshop, neem dan vrijblijvend contact met ons op.