huur verhuur woonruimte algemene foto

logo Leliveld Advocaten  Huur | Verhuur woonruimten | Hutje op de hei?

Als u droomt van een hutje op de hei is dat waarschijnlijk niet omdat graag in de buitenlucht verblijft of een kleinere accommodatie prefereert. Nee, het is omdat uw buren voor zoveel overlast zorgen. Overlast veroorzaken kan op verschillende manieren bijvoorbeeld door schreeuwen, bonken, gooien met spullen, geluids- en stankoverlast, drugsoverlast en overlast door ongure personen die bevriend zijn met uw buren. De verhuurder stelt dat er niets tegen gedaan kan worden en de zoveelste rit naar het politiebureau leidt ook niet tot een beter resultaat. Wat kunt u nog doen?

U dient alle incidenten te melden zowel bij de politie als bij de woningbouwvereniging. Tevens dient u buurtbewoners te zoeken die dezelfde klachten ondervinden van uw buren. Er dient een dossiervorming te komen zodat de overlast, de ernst daarvan en de gevolgen voor buurtbewoners komt vast te staan. De verhuurder dient dan stappen te ondernemen, bijvoorbeeld door middel van maatregelen die de overlast beperken en gesprekken te voeren met de overlastveroorzakers. Indien de genomen maatregelen geen effect hebben en u door de overlast niet het genot heeft van uw woning dat u op grond van de huurovereenkomst mag verwachten, dan kunt u de verhuurder verzoeken dan wel sommeren over te gaan tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde.

De stelling dat de voor overlast zorgende buurman psychische klachten heeft, doet aan bovenstaande niets af. Dit blijkt ook uit een uitspraak van de Rechtbank Assen, sector kanton van 11 december 2012 waarbij mevrouw X al 17 jaar in een huurwoning woont met haar twee dochters en een vriend van een dochter. Dochter Y is verstandelijk gehandicapt en heeft een leerbeperking. Vanaf 2011 schreeuwt zij, gooit ze met deuren en spullen en zorgt zij voor geluidsoverlast. De buurtbewoners hebben al vanaf 2011 klachten ingediend bij de woningbouwvereniging en veelvuldig de politie gealarmeerd. De woningbouwvereniging heeft hierop geluidwerende maatregelen getroffen en gesprekken gevoerd, maar deze hadden onvoldoende effect.

De kantonrechter komt tot het oordeel dat de overlast een structureel en ernstig karakter heeft waardoor buurtbewoners dagelijks met overlast worden geconfronteerd en dat deze overlast voor de overige bewoners zo dermate belastend is dat hun (geestelijk) welbevinden daaronder lijdt. De kantonrechter oordeelt tevens dat omwonenden, zeker van een gehandicapte buurtgenoot, een zekere mate van overlast zullen moeten accepteren, maar dat niet van hen gevergd kan worden dat zij accepteren dat zij structureel in een overlastgevende en daardoor stressvolle woonomgeving verkeren. Dat de overlast voortkomt uit een psychiatrische problematiek, leidt niet tot een ander oordeel.

Uit het bovenstaande blijkt dat u, in het geval van structurele en ernstige overlast, van uw verhuurder mag verwachten dat hij of zij het probleem oplost, desnoods door de huurovereenkomst van de overlast veroorzakende buurman te ontbinden en ontruiming te vorderen. Ook u heeft recht op uw rustig woongenot hetgeen niet betekent dat u daarvoor moet verkassen naar het hutje op de hei. 

logo Leliveld Advocaten   Blog & News

Laatste Blog


Incasso deel 1: ingebrekestelling en schriftelijkheid

Wanneer u onderneemt, zal het vast wel eens voorkomen dat u een partij goederen of diensten levert en deze partij weigert om de factuur te voldoen. Deze serie blogs zal stap voor stap laten zien hoe u er voor kan zorgen dat u alsnog het geld (met wellicht zelfs een beet ..

Lees meer

Laatste Nieuws

logo Leliveld Advocaten   Events
Wij organiseren regelmatig ontbijtsessies om u op de hoogte te houden van belangrijke regels en wetten. 

Wilt u voor uw directie en/of managers een specifieke workshop, neem dan vrijblijvend contact met ons op.