Non-profit
Bestuursrecht | Geschillen Overheid

Er zijn verschillende manieren waarop een arbeidsovereenkomst kan eindigen. Voor de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd geldt dat de overeenkomst van rechtswege eindigt door het verstrijken van de tijd waarvoor zij is aangegaan. Lees meer
Stel uw vraag

* Verplicht