Ondernemers
Arbeids- en ontslagrecht

Het arbeids- en ontslagrecht regelt de rechten en verplichtingen die gelden tussen werkgevers en werknemers. Veel voorkomende vragen zijn bijvoorbeeld de wijze waarop een werknemer kan worden ontslagen, de financiële gevolgen daarvan Lees meer
Handelsrecht

Bij het handelsrecht moet u vooral denken aan bedrijfs- of beroepsgerichte betrekkingen tussen bedrijven of handelaren. Een van de belangrijkste handelscontracten is de koopovereenkomst, al dan niet met een grensoverschrijdend karakter...  Lees meer
Ondernemingsrecht

Heeft u een geschil met een mede-aandeelhouder? Wilt u een BV oprichten of wilt u juist uw onderneming verkopen? Dient een VOF ontbonden te worden? Dit zijn allemaal vragen die worden beantwoord door het ondernemingsrecht. Het ..  Lees meer
Huur en verhuur bedrijfsruimten

In het huurrecht zijn twee soorten bedrijfsruimten te onderscheiden, de middenstandsbedrijfsruimten (art. 7:290 BW e.v.) en de overige bedrijfsruimten (art. 7:230a BW). Voor zowel de huurder als de verhuurder is het van belang te weten om wat voor...  Lees meer
Geschillen met overheid

Het bestuursrecht beschrijft de regels waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van besluiten. U wilt gaan bouwen of verbouwen, u wilt weten hoe het zit met het bestemmingsplan, u wilt weten wat de plannen van uw buren of bedrijven Lees meer

Schade en aansprakelijkheid

Je bent erfgenaam, maar de afwikkeling van de erfenis brengt problemen met zich mee. .... Lees meer
Koop onroerend goed en bouwrecht

In financieel slechte tijden komt het vaker voor dat de koper van een onroerende zaak het .... Lees meer
Verzekeringsrecht

Verzekeraar moet duidelijke taal spreken! Wel premie, maar niet uitbetalen? .... Lees meer
Belastingrecht

Begeleiding en advisering bij boeken onderzoeken door de fiscus. Lees meer
Intellectuele eigendom

Intellectuele eigendom.........Lees meer
Media- en informatierecht

Mag een werknemer email en internet privé gebruiken op de werkplek? Heeft een werkgever het recht email van een werknemer te lezen?Lees meer
Strafzaken

Dient de advocaat te worden toegelaten tot het eerste politieverhoor? Bij een politie ... Lees meer