handelsrecht-ondernemingsrecht algemene foto

logo Leliveld Advocaten  Ondernemingsrecht | Activa- en Aandelentransacties Activa

Verkoop van onderneming en geheimhouding

De ondernemer die besluit om na jarenlange noeste arbeid zijn of haar bedrijf te verkopen komt al gauw voor een serieus dilemma te staan.

Aan de ene kant zal openheid van zaken moeten worden gegeven, immers de kandidaat-koper heeft belang bij zoveel mogelijk informatie om te voorkomen dat hij een kat in de zak koopt. Er zal onderzoek worden gedaan naar cruciale bedrijfsgegevens, waaronder omzetcijfers, klantgegevens, inkoopkanalen e.d., de zogeheten ‘due diligence’.

Aan de andere kant moet wel rekening worden gehouden met de kans dat de verkoop uiteindelijk niet doorgaat en bedrijfsgevoelige informatie als het ware op straat komt te liggen. Kan dit  worden voorkomen? Ja, in beginsel wel.

Alvorens een due diligence plaatsvindt doet de ondernemer er verstandig aan om een zogenaamde “Letter of Intent” ofwel “Intentieverklaring” op te stellen.

Door middel van een dergelijke intentieverklaring kan onder meer worden geregeld dat de kandidaat-koper de verkregen informatie geheim moet houden en dat hij van de verkregen informatie geen gebruik mag maken of laten maken als de koop niet doorgaat. Daarbij verdient het overigens wel aanbeveling om ook een boetebeding op te nemen in het geval van een schending van het geheimhoudingsbeding. In een dergelijk boetebeding wordt de schade gefixeerd en behoeft de schade, anders dan bij een normale schadevergoedingsprocedure, niet te worden aangetoond. De boete zal dan wel van een dusdanig hoog bedrag moeten zijn, dat de schending van een geheimhoudingsbeding voor de kandidaat-koper uiterst onaantrekkelijk wordt. Een combinatie van deze bedingen kan een uiterst effectief middel zijn om te voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van bedrijfsgevoelige informatie.

Bovendien kan de “letter of Intent “ ook worden aangewend om meteen al een aantal andere uitgangspunten vast te leggen, waaronder de koopsom, de duur van het onderzoek, financieringsvoorbehoud e.d. Het opstellen van een “Letter of Intent” vergt wel de nodige juridische kennis en het verdient dan ook zeker aanbeveling om U zich in dat verband door een advocaat te laten bijstaan.

Gelet op de belangen die doorgaans met een dergelijke transactie gemoeid zijn is het inroepen van juridische hulp veelal een goede investering. Voorkomen is immers beter dan genezen! 

logo Leliveld Advocaten   Blog & News

Laatste Blog


Incasso deel 1: ingebrekestelling en schriftelijkheid

Wanneer u onderneemt, zal het vast wel eens voorkomen dat u een partij goederen of diensten levert en deze partij weigert om de factuur te voldoen. Deze serie blogs zal stap voor stap laten zien hoe u er voor kan zorgen dat u alsnog het geld (met wellicht zelfs een beet ..

Lees meer

Laatste Nieuws

logo Leliveld Advocaten   Events
Wij organiseren regelmatig ontbijtsessies om u op de hoogte te houden van belangrijke regels en wetten. 

Wilt u voor uw directie en/of managers een specifieke workshop, neem dan vrijblijvend contact met ons op.