handelsrecht-ondernemingsrecht algemene foto

logo Leliveld Advocaten  Ondernemingsrecht | Drankafnamebeding

In de horeca komt het vaak voor dat de eigenaar van de horecagelegenheid een contract afsluit met een leverancier van drank en zich daardoor verplicht om bij één specifieke leverancier drank af te nemen. Dit hoeft niet alleen bier te zijn (zoals bij Heineken meestal het geval is), maar kan ook gaan om frisdrank of andere sterke drank (hetgeen kleinere brouwerijen vaak bedingen). Vaak wordt dit gedaan in ruil voor een lening met die leverancier (bijvoorbeeld wanneer de bank niet bereid was om een dergelijke lening te verstrekken) óf wanneer de brouwerij eigenaar is van het pand dat de horecaondernemer huurt.

Een dergelijk drankafnamebeding kan echter ook verscheidene nadelen meebrengen voor de horecaondernemer, onder meer nu een dergelijk beding bij een overdracht de waarde van het bedrijf zal beïnvloeden.

Concurrentiebeperkend

Een drankafnamebeding is ook niet zomaar wettelijk toegelaten daar deze overeenkomsten concurrentiebeperkend zijn. Immers, de leverancier verzekert zich door een dergelijke bepaling dat de horecaondernemer niet de producten van een concurrent zal verkopen waardoor de concurrentiepositie van deze leverancier wordt versterkt. Wanneer de leverancier daarom een marktaandeel van 30% of meer houdt, dient de leverancier ontheffing aan te vragen bij de ACM.

Er is geen sprake van een concurrentiebeperking wanneer minder dan 8 ondernemingen betrokken zijn bij het afnamebeding en hun gezamenlijke jaaromzet (minder dan) € 5,5 miljoen bedraagt. Ook is er geen sprake van een concurrentiebeperking wanneer het gezamenlijke marktaandeel (minder dan) 5% is en de gezamenlijke jaaromzet lager is dan € 40 miljoen.

In Nederland is er slechts één brouwerij die meer dan 30% houdt, namelijk Heineken. Haar standaardovereenkomsten bleken in 2000 echter niet concurrentiebeperkend te zijn daar de horecaondernemers de mogelijkheid hebben om de overeenkomst op te zeggen.

Duur verplichting

Een drankafnameverplichting mag in elk geval worden aangegaan worden voor maximaal vijf jaar. Dit is langer wanneer de leverancier eigenaar of verhuurder is van het pand dat de horecaondernemer huurt, daar de verplichting in die gevallen mag worden aangegaan voor de gehele huurperiode.

Wanneer een verplichting wordt aangegaan voor langer dan vijf jaar, is dit alleen toegelaten wanneer de ondernemer niet wordt beperkt door het drankafnamebeding.

Meer weten over uw eigen rechtspositie?

Bovenstaande informatie schept een algemeen maar niet volledig beeld van drankafnamebeding. In de praktijk worden deze vaak ingekleurd door de feitelijke omstandigheden van het geval. En die verschillen vaak. Wilt u meer weten over uw rechtspositie en wenst u een advies op maat, neem dan contact op met een deskundige advocaat van een van onze vestigingen. Het eerste gesprek is gratis en geheel vrijblijvend. Onze advocaten helpen u graag verder.

Bijgewerkt: juni 2016

Disclaimer

Aan de inhoud van bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.logo Leliveld Advocaten   Blog & News

Laatste Blog


Incasso deel 1: ingebrekestelling en schriftelijkheid

Wanneer u onderneemt, zal het vast wel eens voorkomen dat u een partij goederen of diensten levert en deze partij weigert om de factuur te voldoen. Deze serie blogs zal stap voor stap laten zien hoe u er voor kan zorgen dat u alsnog het geld (met wellicht zelfs een beet ..

Lees meer

Laatste Nieuws

logo Leliveld Advocaten   Events
Wij organiseren regelmatig ontbijtsessies om u op de hoogte te houden van belangrijke regels en wetten. 

Wilt u voor uw directie en/of managers een specifieke workshop, neem dan vrijblijvend contact met ons op.