handelsrecht-ondernemingsrecht algemene foto

logo Leliveld Advocaten  Ondernemingsrecht | Exploitatievergunning en gebruiksvergunning

Wanneer in een horeca-bedrijf geen alcohol wordt verkocht, heeft de horeca-ondernemer een exploitatievergunning nodig. Dit geldt ook wanneer er eten en/of alcoholvrije dranken via automaten worden verkocht. Zodra er wel alcohol wordt geschonken, kom je met de drank- en horecawet in aanmerking waardoor op grond van die wet een vergunning vereist is.

De exploitatievergunningen worden geregeld in de algemene plaatselijke verordeningen. Hierdoor kunnen de regels van gemeente tot gemeente verschillen. Ten behoeve van deze tekst zullen wij ons echter beperken tot de vereisten van de Gemeente Maastricht.

Er zijn twee soorten exploitatievergunningen, namelijk de ‘’droge horeca’’ en die voor een afhaalbedrijf. De ‘’droge horeca vergunning’’ dient aangevraagd te worden wanneer het binnen uw onderneming mogelijk is om ter plekke te eten en/of te drinken. Die voor een afhaalbedrijf dient te worden aangevraagd wanneer – de naam zegt het al – slechts afhalen mogelijk is.

De voorwaarden

Wanneer een exploitatievergunning wordt aangevraagd, doet (in elk geval de Gemeente Maastricht) een verkort Bibob-onderzoek. Dit is een verkort onderzoek naar de financiële achtergrond van de aanvraag. Mocht blijken dat het bedrijf wordt gebruikt voor het plegen van strafbare delicten en/of witwaspraktijken, dan kan de gemeente de exploitatievergunning weigeren of – wanneer de vergunning al is uitgegeven – intrekken.

Wordt uiteindelijk de exploitatievergunning gegeven, dan dient u zich te houden aan de regels die in de vergunning staan. Doet u dat niet, dan kan de gemeente u een boete geven, uw vergunning schorsen of de vergunning volledig intrekken.

Hoe aanvragen

De exploitatievergunning wordt aangevraagd middels het formulier ‘’Aanvraag vergunning droge horeca’’. Op dit formulier kan dan worden aangegeven of het gaat om droge horeca of om een afhaalbedrijf. Let erop dat verscheidene documenten bij de aanvraag dienen te worden overlegd. Voor een compleet overzicht kunt u onder meer de website van de Gemeente Maastricht raadplegen.

Wanneer de aanvraag niet compleet is, krijgt u slechts éénmaal de mogelijkheid om deze alsnog compleet te maken. Als u dat niet binnen de gestelde termijn doet of wanneer uw aanvraag na toevoeging incompleet blijft, dan wordt de aanvraag niet behandeld.

Het aanvragen van de vergunning kost in 2016 € 509,31 bij een digitale en € 560,01 bij een papieren aanvraag.

De gemeente reageert doorgaans binnen acht weken na aanvraag. Mocht de gemeente uw aanvraag weigeren, dan kunt u daartegen binnen zes weken in bezwaar.

Meer weten over uw eigen rechtspositie?

Bovenstaande informatie schept een algemeen maar niet volledig beeld van de exploitatie- en gebruiksvergunning. In de praktijk worden deze vaak ingekleurd door de feitelijke omstandigheden van het geval. En die verschillen vaak. Wilt u meer weten over uw rechtspositie en wenst u een advies op maat, neem dan contact op met een deskundige advocaat van een van onze vestigingen. Het eerste gesprek is gratis en geheel vrijblijvend. Onze advocaten helpen u graag verder.

Bijgewerkt: juni 2016

Disclaimer

Aan de inhoud van bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.logo Leliveld Advocaten   Blog & News

Laatste Blog


Incasso deel 1: ingebrekestelling en schriftelijkheid

Wanneer u onderneemt, zal het vast wel eens voorkomen dat u een partij goederen of diensten levert en deze partij weigert om de factuur te voldoen. Deze serie blogs zal stap voor stap laten zien hoe u er voor kan zorgen dat u alsnog het geld (met wellicht zelfs een beet ..

Lees meer

Laatste Nieuws

logo Leliveld Advocaten   Events
Wij organiseren regelmatig ontbijtsessies om u op de hoogte te houden van belangrijke regels en wetten. 

Wilt u voor uw directie en/of managers een specifieke workshop, neem dan vrijblijvend contact met ons op.