handelsrecht-ondernemingsrecht algemene foto

logo Leliveld Advocaten  Ondernemingsrecht | Franchise en franchiseovereenkomst


Stel u eens het volgende voor. U wil een onderneming starten en u bent er over na aan het denken een supermarkt te openen. U hebt al een perfect pand gevonden om dit te doen en dit pand ligt op een locatie waar geen supermarkt in de buurt is, terwijl er wel veel vraag naar blijkt te zijn. Het liefst opent u echter een Jumbo. Kan dat? Kunt u als ondernemer ‘zomaar’ een Jumbo openen?

Jazeker! Dit gebeurt namelijk door middel van een franchise. Dit fenomeen is echter niet in de Nederlandse wet geregeld. Wat is het dan?

Wat is het?

De franchise overeenkomst staat beschreven in de Europese wetgeving en is een overeenkomst waarbij de franchisegever (in de hierboven geschetste casus: de Jumbo) de franchisenemer (in de hierboven geschetste casus: u) het recht verleent om een onderneming te exploiteren volgens het concept van de franchisegever. In ruil hiervoor ontvangt de franchisegever dan een vergoeding. Dit kan een vaste prijs zijn of een percentage van de omzet. Franchise is daarom als het ware een samenwerkingsvorm. Franchiseketens komen met name voor bij supermarkten, horeca en non-food detailhandel.

Voordelen

De voordelen van een franchise-onderneming zijn, onder meer, het feit dat u vanaf het begin ‘herkenbaar’ bent voor de klanten. U maakt immers gebruik van bijvoorbeeld de naam, de inrichting en de producten van een reeds bestaand(e) restaurant/winkel/café etc. Tevens krijgt u vaak ondersteuning op het gebied van promotie en bedrijfsvoering én u kunt inkoopvoordeel hebben op grond van de centrale inkoop waarmee u gaat werken.

Nadelen

Een franchise-onderneming kent echter ook enkele nadelen. Zo brengt een franchiseonderneming vaak bijzondere kosten met zich mee. Hierbij kunt u denken aan onder meer de afdracht van een deel van de omzet. Een ander nadeel is het feit dat er een aantal beslissingen voor u gemaakt worden, bijvoorbeeld de centrale inkoop.

Franchiseovereenkomst

De franchiseovereenkomst die tussen beiden wordt gesloten, omvat de rechten en plichten van beide partijen. Zo is de franchisenemer in elk geval verplicht om de vergoeding te betalen en is de franchisegever vaak verplicht de franchisenemer te ondersteunen op het gebied van marketing.

In de praktijk wordt een franchiseovereenkomst vaak aangegaan voor vijf jaar met een verlengingsbeding van nog eens vijf jaar. Het is echter ook mogelijk dat er andere afspraken worden gemaakt.

De Nederlandse Franchise Code

Sinds februari 2016 bestaat er de Nederlandse Franchise Code. Deze code bevat gedragsregels en is tot stand gekomen na overleg tussen (vertegenwoordigers van) franchisenemers- en gevers. De Nederlandse Franchise Code is bedoeld als een richtinggevend kader waarmee deze twee groepen zich kunnen gedragen als ‘’goed’’ franchisegever- dan wel nemer. De code werkt volgens het ‘’pas toe of leg uit’’ principe hetgeen in het Nederlandse recht betekent dat toepassing van de regels het uitgangspunt is, maar – wanneer de regels niet worden toegepast – op transparante en duidelijke wijze uitgelegd dient te worden waarom dat zo is en op welke manier de principes in de code dan wel worden gewaarborgd. Deze uitleg wordt dan als bijlage aan de franchise overeenkomst toegevoegd.

De code is niet per direct geldig op de franchiseovereenkomsten die al bestonden vóór februari 2016. Dit is anders voor franchiseovereenkomsten die na die datum ontstaan, dan wel voor verlengingen van reeds bestaande franchiseovereenkomsten.

Meer weten over uw eigen rechtspositie?

Bovenstaande informatie schept een algemeen maar niet volledig beeld van de franchiseovereenkomst. In de praktijk worden deze vaak ingekleurd door de feitelijke omstandigheden van het geval. En die verschillen vaak. Wilt u meer weten over uw rechtspositie en wenst u een advies op maat, neem dan contact op met een deskundige advocaat van een van onze vestigingen. Het eerste gesprek is gratis en geheel vrijblijvend. Onze advocaten helpen u graag verder.

 

Bijgewerkt: juni 2016

Disclaimer

Aan de inhoud van bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.


logo Leliveld Advocaten   Blog & News

Laatste Blog


Incasso deel 1: ingebrekestelling en schriftelijkheid

Wanneer u onderneemt, zal het vast wel eens voorkomen dat u een partij goederen of diensten levert en deze partij weigert om de factuur te voldoen. Deze serie blogs zal stap voor stap laten zien hoe u er voor kan zorgen dat u alsnog het geld (met wellicht zelfs een beet ..

Lees meer

Laatste Nieuws

logo Leliveld Advocaten   Events
Wij organiseren regelmatig ontbijtsessies om u op de hoogte te houden van belangrijke regels en wetten. 

Wilt u voor uw directie en/of managers een specifieke workshop, neem dan vrijblijvend contact met ons op.