handelsrecht-ondernemingsrecht algemene foto

logo Leliveld Advocaten  Ondernemingsrecht | Incasso geldvorderingen

Wanneer u onderneemt, zult u ongetwijfeld vorderingen hebben op anderen. Wat gebeurt er nou wanneer deze vorderingen niet voldaan worden?

Ingebrekestelling

Een incassotraject begint vaak met het opstellen van een goede ingebrekestelling. Dit is een brief waarin de schuldenaar nog een redelijke termijn krijgt om de vordering alsnog te voldoen. In deze brief wordt naast de hoofdsom (en eventueel de rente) ook genoemd dat u recht heeft op een bepaald bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten. Tevens wordt in deze brief aangegeven dat – wanneer de schuldenaar na het verstrijken van de termijn nog altijd niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan - er verdere rechtsmaatregelen worden genomen.

De brief is niet alleen handig omdat dit soms al zal leiden tot betaling van de vordering, maar is ook wettelijk gezien vaak vereist alvorens nadere incassomaatregelen genomen kunnen worden.

Wanneer de schuldenaar na het verstrijken van de termijn in de ingebrekestelling nog altijd niet de (volledige)vordering heeft voldaan, dan wordt met u besproken wat we verder nog kunnen ondernemen.

Vaststellingsovereenkomst

Vaak kan met de schuldenaar een vaststellingsovereenkomst worden gesloten. In deze overeenkomst wordt een betalingsregeling bepaald. Wanneer de schuldenaar zich – na het ondertekenen van deze overeenkomst – niet aan zijn betalingsverplichtingen houdt, is hij een boete verschuldigd. Het voordeel van een dergelijke vaststellingsovereenkomst is verder dat deze overeenkomst (in sommige gevallen zelfs zonder tussenkomst van een rechter) de bevoegdheid geeft om de deurwaarder beslag te laten leggen onder de schuldenaar.

Dagvaarding

Wanneer ook de vaststellingsovereenkomst geen mogelijkheid blijkt, kunnen we besluiten de schuldenaar te dagvaarden. Dit kan door het starten van een ‘’normale’’ procedure, maar in sommige gevallen ook door een incasso kort geding. Samen met u, zullen we dit op den duur bekijken en bespreken. Een vonnis van de rechter heeft het voordeel dat executiemaatregelen genomen kunnen worden door tussenkomst van de deurwaarder.

Conservatoir beslag

Het hoeft echter niet altijd tot een procedure te komen. Er kan ook overgegaan worden tot het leggen van conservatoir beslag. Dit werkt dan vaak als een soort pressiemiddel om de vordering voldaan te krijgen. Er dient na de beslaglegging wel een (bodem)procedure te worden gestart. Ook is het mogelijk dat de schuldenaar een kort geding start om dit beslag op te laten heffen.

Faillissement

Het aanvragen van het faillissement van de schuldenaar is ook mogelijk. Vaak werkt ook dit heel goed als pressiemiddel. Een schuldenaar wil namelijk niet dat zijn bedrijf – of in sommige gevallen hijzelf als natuurlijk persoon – failliet wordt verklaard. Wanneer het er naar uitziet dat tot een betalingsregeling gekomen kan worden, kan u er voor kiezen om de faillissementsaanvraag (tijdelijk) aan te houden in afwachting van hoe succesvol de onderhandelingen zijn. Mochten deze niet succesvol zijn, kan de faillissementsaanvraag weer voortgezet worden.

Meer weten over uw eigen rechtspositie?

Bovenstaande informatie schept een algemeen maar niet volledig beeld van incasso. In de praktijk worden deze vaak ingekleurd door de feitelijke omstandigheden van het geval. En die verschillen vaak. Wilt u meer weten over uw rechtspositie en wenst u een advies op maat, neem dan contact op met een deskundige advocaat van een van onze vestigingen. Het eerste gesprek is gratis en geheel vrijblijvend. Onze advocaten helpen u graag verder.

Bijgewerkt: juni 2016

Disclaimer

Aan de inhoud van bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.logo Leliveld Advocaten   Blog & News

Laatste Blog


Incasso deel 1: ingebrekestelling en schriftelijkheid

Wanneer u onderneemt, zal het vast wel eens voorkomen dat u een partij goederen of diensten levert en deze partij weigert om de factuur te voldoen. Deze serie blogs zal stap voor stap laten zien hoe u er voor kan zorgen dat u alsnog het geld (met wellicht zelfs een beet ..

Lees meer

Laatste Nieuws

logo Leliveld Advocaten   Events
Wij organiseren regelmatig ontbijtsessies om u op de hoogte te houden van belangrijke regels en wetten. 

Wilt u voor uw directie en/of managers een specifieke workshop, neem dan vrijblijvend contact met ons op.