handelsrecht-ondernemingsrecht algemene foto

logo Leliveld Advocaten  Ondernemingsrecht | Licentie en licentieovereenkomst

Als ondernemer is het van belang om de door u bedachte producten en ideeën goed te beschermen. Toch kunt er voor kiezen om dit ook door een andere partij te laten gebruiken waar een vergoeding aan u voor tegenover staat. Dit kan door middel van een licentieovereenkomst.

Wat is het?

Een licentieovereenkomst is een overeenkomst tussen twee of meer partijen waarbij de ene partij (de licentiegever) de andere partij (de licentienemer) het recht geeft om gebruik te maken van een immaterieel goed (dus ‘’niet-tastbare dingen’’). Dit is vaak een intellectueel eigendomsrecht, voorbeeld een auteursrecht of software.

Inhoud overeenkomst

De partijen hebben een grote mate van vrijheid bij het opstellen van een dergelijke overeenkomst. Toch is het handig om in een dergelijke overeenkomst in elk geval op te nemen wat het onderwerp van de licentie is, wat de rechten en plichten van beide partijen zijn, wat de duur van de overeenkomst is en hoe deze beëindigd wordt. Ook verdient het aanbeveling om te bepalen welke vergoeding er tegenover staat en is het raadzaam om bepalingen op te nemen omtrent de aansprakelijkheid en de garanties.

Meer weten over uw eigen rechtspositie?

Wil u een licentieovereenkomst sluiten of heeft u er al een gesloten en bent u nu in een geschil verzeild geraakt met de wederpartij? Wilt u meer weten over uw rechtspositie en wenst u een advies op maat, neem dan contact op met een deskundige advocaat van een van onze vestigingen. Het eerste gesprek is gratis en geheel vrijblijvend. Onze advocaten helpen u graag verder.

Bijgewerkt: juni 2016

Disclaimer

Aan de inhoud van bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.


logo Leliveld Advocaten   Blog & News

Laatste Blog


Incasso deel 1: ingebrekestelling en schriftelijkheid

Wanneer u onderneemt, zal het vast wel eens voorkomen dat u een partij goederen of diensten levert en deze partij weigert om de factuur te voldoen. Deze serie blogs zal stap voor stap laten zien hoe u er voor kan zorgen dat u alsnog het geld (met wellicht zelfs een beet ..

Lees meer

Laatste Nieuws

logo Leliveld Advocaten   Events
Wij organiseren regelmatig ontbijtsessies om u op de hoogte te houden van belangrijke regels en wetten. 

Wilt u voor uw directie en/of managers een specifieke workshop, neem dan vrijblijvend contact met ons op.