handelsrecht-ondernemingsrecht algemene foto

logo Leliveld Advocaten  Ondernemingsrecht | Naamloze vennootschap

De geschiedenis van de NV gaat terug tot 1602 en daarmee tot de oprichting van de ‘’Verenigde Oostindische Compagnie’’. Hierdoor bestaat de NV geruime tijd langer dan de BV. Toch bestaan er veel minder NV’s dan BV’s in Nederland. Dit komt doordat de NV met name geschikt is voor grote ondernemingen, hetgeen mede het gevolg is van het vereiste minimumkapitaal bij de NV.

Aandelen

Net als bij de BV, is ook bij de NV het kapitaal verdeeld in aandelen. Het verschil met de BV is echter dat de NV, naast aandelen op naam, ook aandelen aan toonder kent. Dit zijn aandelen die vrij overdraagbaar zijn. Aandelen op naam zijn daarentegen alleen overdraagbaar door tussenkomst van de notaris. Zie daaromtrent ook hetgeen geschreven is onder ‘’Aandelen en aandeelhouders’’ op onze website. De namen van de houders van aandelen op toonder worden niet in een aandeelhoudersregister opgenomen. Hierdoor zijn de aandeelhouders vaak ‘’onbekend’’.

De oprichting

Een NV wordt op vrijwel identieke wijze opgericht als de BV. Ook hier geschiedt de oprichting daarom via de notaris. Deze stelt de notariële akte op met de statuten. De notaris zal vaak tevens zorg dragen voor de inschrijving van uw nieuwe vennootschap in het Handelsregister. Een groot verschil met de BV is echter het minimumkapitaal dat gestort dient te worden. Waar dit immers € 0,01 bedraagt voor de BV is dit bij de NV € 45.000,-.

Aansprakelijkheid

De regels omtrent aansprakelijkheid zijn dezelfde als bij de besloten vennootschap. Verwezen wordt daarom naar hetgeen onder ‘’Besloten vennootschap’’ en ‘’Aandelen en aandeelhouders’’ vermeldt is op deze website.

Meer weten over uw eigen rechtspositie?

Bovenstaande informatie schept een algemeen maar niet volledig beeld van de naamloze vennootschap. In de praktijk worden deze vaak ingekleurd door de feitelijke omstandigheden van het geval. En die verschillen vaak. Wilt u meer weten over uw rechtspositie en wenst u een advies op maat, neem dan contact op met een deskundige advocaat van een van onze vestigingen. Het eerste gesprek is gratis en geheel vrijblijvend. Onze advocaten helpen u graag verder.

Bijgewerkt: juni 2016

 

Disclaimer

Aan de inhoud van bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.


 

logo Leliveld Advocaten   Blog & News

Laatste Blog


Incasso deel 1: ingebrekestelling en schriftelijkheid

Wanneer u onderneemt, zal het vast wel eens voorkomen dat u een partij goederen of diensten levert en deze partij weigert om de factuur te voldoen. Deze serie blogs zal stap voor stap laten zien hoe u er voor kan zorgen dat u alsnog het geld (met wellicht zelfs een beet ..

Lees meer

Laatste Nieuws

logo Leliveld Advocaten   Events
Wij organiseren regelmatig ontbijtsessies om u op de hoogte te houden van belangrijke regels en wetten. 

Wilt u voor uw directie en/of managers een specifieke workshop, neem dan vrijblijvend contact met ons op.