handelsrecht-ondernemingsrecht algemene foto

logo Leliveld Advocaten  Ondernemingsrecht | Vennootschap onder firma

 

De vennootschap onder firma is een variant van de maatschap. Een vennootschap onder firma is dan ook een maatschap die onder gemeenschappelijke naam een onderneming of een bedrijf uitoefent. De vennoten kunnen natuurlijke personen zijn, maar mogen ook rechtspersonen zijn.

Verschillen met de maatschap

Binnen de vennootschap onder firma zijn de vennoten hoofdelijk verbonden voor de verbintenissen van de vof. Bij de gewone maatschap is dat anders, daar bij de gewone maatschap de maten voor gelijke delen aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de vennootschap. De vennootschap onder firma kent dus strengere aansprakelijkheidsregels.

Een ander verschil met de gewone maatschap is het feit dat bij de vof iedere vennoot – als gevolg van de wet – vertegenwoordigingsbevoegd is. Elke vennoot kan daarom in beginsel namens de vennootschap onder firma handelen. In de vennootschapsovereenkomst kan hier echter van afgeweken worden door bijvoorbeeld te bepalen dat één van de vennoten alleen overeenkomsten mag aangaan tot en bepaald bedrag of slechts met toestemming van een andere vennoot. Bij de maatschap daarentegen zijn de maten slechts bevoegd wanneer zij een volmacht hebben.

Oprichten

Ook bij de vennootschap onder firma, brengen alle vennoten iets in en ook hier kan dit geld zijn maar ook arbeid, goederen of genot van goederen. Een groot voordeel van de vof is dat er geen minimumkapitaalvereiste bestaat. De samenwerking van de vof geschiedt vervolgens door samenwerking van deze vennoten. Dit kan door middel van een vennootschapscontract, hoewel een dergelijk contract niet wettelijk vereist is.

Toch raden we een dergelijk contract ten strengste aan. In dit contract kunnen dan onder meer afspraken staan over wie de vennoten zijn, wat zij elk inbrengen en wat hun bevoegdheden zijn. Ook kunnen afspraken worden gemaakt (en vastgesteld) omtrent de verdeling van winst. Voor het opstellen van een dergelijk contract hoeft niet naar de notaris te worden gegaan. Wij kunnen u helpen met de inhoud van een dergelijk contract. Wel dient uw vennootschap onder firma te worden ingeschreven bij het Handelsregister.

Einde VOF

In beginsel eindigt een VOF doordat een vennoot uittreedt of overlijdt. Dit kan echter worden tegengegaan door in het vennootschapscontract te bepalen dat de overige vennoten op dergelijke momenten de vennootschap mogen ‘’overnemen’’. Dit wordt een ‘’verblijvens- of overnamebeding’’ genoemd.

Meer weten over uw eigen rechtspositie?

Bovenstaande informatie schept een algemeen maar niet volledig beeld van de vennootschap onder firma. In de praktijk worden deze vaak ingekleurd door de feitelijke omstandigheden van het geval. En die verschillen vaak. Wilt u meer weten over uw rechtspositie en wenst u een advies op maat, neem dan contact op met een deskundige advocaat van een van onze vestigingen. Het eerste gesprek is gratis en geheel vrijblijvend. Onze advocaten helpen u graag verder.


Bijgewerkt: juni 2016

Disclaimer

Aan de inhoud van bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.
logo Leliveld Advocaten   Blog & News

Laatste Blog


Incasso deel 1: ingebrekestelling en schriftelijkheid

Wanneer u onderneemt, zal het vast wel eens voorkomen dat u een partij goederen of diensten levert en deze partij weigert om de factuur te voldoen. Deze serie blogs zal stap voor stap laten zien hoe u er voor kan zorgen dat u alsnog het geld (met wellicht zelfs een beet ..

Lees meer

Laatste Nieuws

logo Leliveld Advocaten   Events
Wij organiseren regelmatig ontbijtsessies om u op de hoogte te houden van belangrijke regels en wetten. 

Wilt u voor uw directie en/of managers een specifieke workshop, neem dan vrijblijvend contact met ons op.