schade en aansprakelijkheid algemene foto

logo Leliveld Advocaten  Schade en aansprakelijkheid | Algemeen


  • Schade tengevolge van verkeersongevallen;

  • Schade tengevolge van ongevallen op het werk;

  • Schade tengevolge van een medische fout;

  • Procedures in het kader van Schadefonds Geweldsmisdrijven;

  • Procedures in het kader van Waarborgfonds Motorrijtuigen;

  • Verzekeringsrecht;

  • Schade tengevolge van tekortkoming contractuele verplichtingen;

  • Bestuurdersaansprakelijkheid;

  • Onrechtmatige overheidsdaad.


Neem vrijblijvend contact op wanneer u vragen heeft over schade bij ongevallen.

logo Leliveld Advocaten   Blog & News

Laatste Blog


Incasso deel 1: ingebrekestelling en schriftelijkheid

Wanneer u onderneemt, zal het vast wel eens voorkomen dat u een partij goederen of diensten levert en deze partij weigert om de factuur te voldoen. Deze serie blogs zal stap voor stap laten zien hoe u er voor kan zorgen dat u alsnog het geld (met wellicht zelfs een beet ..

Lees meer

Laatste Nieuws

logo Leliveld Advocaten   Events
Wij organiseren regelmatig ontbijtsessies om u op de hoogte te houden van belangrijke regels en wetten. 

Wilt u voor uw directie en/of managers een specifieke workshop, neem dan vrijblijvend contact met ons op.