sociaal zekerheidsrecht algemene foto

logo Leliveld Advocaten  Sociaal Zekerheidsrecht | Algemeen


  • WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheid)

  • WW (Werkloosheidswet)

  • WWB (Wet Werk en Bijstand)

  • WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

  • ZW (Ziektewet)

  • IOAW (Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze werknemers)


Neem vrijblijvend contact op wanneer u vragen heeft op het gebied van sociaal zekerheidsrecht.

logo Leliveld Advocaten   Blog & News

Laatste Blog


Incasso deel 1: ingebrekestelling en schriftelijkheid

Wanneer u onderneemt, zal het vast wel eens voorkomen dat u een partij goederen of diensten levert en deze partij weigert om de factuur te voldoen. Deze serie blogs zal stap voor stap laten zien hoe u er voor kan zorgen dat u alsnog het geld (met wellicht zelfs een beet ..

Lees meer

Laatste Nieuws

logo Leliveld Advocaten   Events
Wij organiseren regelmatig ontbijtsessies om u op de hoogte te houden van belangrijke regels en wetten. 

Wilt u voor uw directie en/of managers een specifieke workshop, neem dan vrijblijvend contact met ons op.