strafrecht algemene foto

logo Leliveld Advocaten  Strafrecht | Bestraffing door het Openbaar Ministerie


Op 1 februari 2008 is de Wet OM-afdoening in werking getreden. Deze wet stelt het Openbaar Ministerie (OM) in de gelegenheid – in een beperkt aantal gevallen – zelf straffen op te leggen door middel van een zogenaamde “strafbeschikking”. Daarbij kan het o.a. gaan om een geldboete of  taakstraf. Ook kan het OM een maatregel opleggen zoals de schadevergoedingsmaatregel.

Het OM doet dus zelf de zaak af zonder tussenkomst van een onafhankelijke rechter. Dit is overigens niet nieuw. Immers ook vóór 1 februari 2008 kwam het voor dat het OM zelf zaken afdeed doormiddel van een transactie. Toch zijn er belangrijke verschillen tussen de transactie en de strafbeschikking.

Ten eerste is het OM bij een strafbeschikking (in tegenstelling tot bij een transactie) niet afhankelijk van de medewerking van de verdachte. Indien de verdachte niet reageerde op een transactievoorstel dan moest het OM de zaak voor de rechter brengen. Bij de strafbeschikking is dat niet meer nodig! Als de beschikking is opgelegd en de verdachte weigert vervolgens te betalen dan kan het OM de sanctie tenuitvoerleggen. De verdachte heeft wel de mogelijkheid om verzet aan te tekenen. De strafrechter zal de strafzaak dan in zijn geheel opnieuw beoordelen.

Ten tweede betekent het accepteren van een transactie door een verdachte niet dat daarmee de schuld van de verdachte aan het strafbare feit vaststaat. Met het opleggen van een strafbeschikking stelt de Officier echter wel de schuld van de verdachte aan een strafbaar feit vast.

Het voorgaande heeft twee belangrijke gevolgen. Enerzijds verschuift het procesinitiatief van het OM naar de verdachte. Immers de verdachte moet in verzet komen tegen de strafbeschikking. Ten tweede wordt het centrale uitgangspunt van ons strafprocesrecht dat alleen de strafrechter een straf mag opleggen en de schuld van de verdachte mag vaststellen losgelaten!

logo Leliveld Advocaten   Blog & News

Laatste Blog


Incasso deel 1: ingebrekestelling en schriftelijkheid

Wanneer u onderneemt, zal het vast wel eens voorkomen dat u een partij goederen of diensten levert en deze partij weigert om de factuur te voldoen. Deze serie blogs zal stap voor stap laten zien hoe u er voor kan zorgen dat u alsnog het geld (met wellicht zelfs een beet ..

Lees meer

Laatste Nieuws

logo Leliveld Advocaten   Events
Wij organiseren regelmatig ontbijtsessies om u op de hoogte te houden van belangrijke regels en wetten. 

Wilt u voor uw directie en/of managers een specifieke workshop, neem dan vrijblijvend contact met ons op.