strafrecht algemene foto

logo Leliveld Advocaten  Strafrecht | Politieverhoor


Dient de advocaat te worden toegelaten tot het eerste politieverhoor?

Bij een politieverhoor is vaak sprake van een ongelijke situatie. In tegenstelling tot de ondervragers heeft de ondervraagde doorgaans geen ervaring met politieverhoren. Een verdachte kan vaak het strafproces niet overzien en heeft meestal geen weet van de stand van het onderzoek. Een onschuldige die snel naar huis wil, kan zich tijdens het eerste verhoor onnodig in de nesten werken. Hij kan zijn eerste verklaringen later niet meer intrekken waardoor hij zich de rest van het proces voor zijn ongelukkige uitspraken moet blijven verantwoorden.

Er kan nog meer ongelijkheid optreden als opsporingsambtenaren druk gaan uitoefenen om een bepaalde verklaring te verkrijgen. Met indringend verhoren is niets mis, maar als een opsporingsambtenaar bijvoorbeeld strikvragen gaat stellen, woorden in de mond gaat leggen of morele druk gaat uitoefenen kan ook iemand die geen blaam treft in grote moeilijkheden komen.

Zeker bij ernstige misdrijven kan bij opsporingsambtenaren de – overigens invoelbare – neiging opkomen om iemand het vuur aan de schenen te leggen. Opsporingsambtenaren moeten echter zorgvuldig te werk blijven gaan. Hoe ernstig het feit en de verdenking ook is, iemand mag niet worden gedwongen om een verklaring af te leggen, aldus de rechtbank Maastricht in 2004. In het recente verleden zijn er nog onschuldigen veroordeeld (en weer vrijgelaten) op basis van verklaringen die onvrijwillig bleken te zijn afgelegd.

Vorige maand heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bepaald dat bij een eerlijk proces de verdachte zich al bij de eerste politieverhoren door een advocaat moet kunnen laten bijstaan. De procesverhoudingen tussen ondervragers en ondervraagde worden dan meer gelijkgetrokken en de advocaat kan ingrijpen als er ongeoorloofde druk wordt toegepast. Deze uitspraak is bijzonder omdat in Nederland, anders dan bijvoorbeeld in de VS, advocaten in de regel bij politieverhoren worden geweerd.  

De rechterlijke macht aarzelt op dit moment nog om de conclusie te trekken dat de advocaat al tot het eerste verhoor bij de politie moet worden toegelaten. Naar aanleiding van Kamervragen heeft de minister van Justitie tot Pasen uitstel gevraagd om over de (praktische) gevolgen van deze uitspraak na te denken. Als de minister deze uitspraak volgt, zullen de belangen van de verdachte aanzienlijk worden tegemoetgekomen.


logo Leliveld Advocaten   Blog & News

Laatste Blog


Incasso deel 1: ingebrekestelling en schriftelijkheid

Wanneer u onderneemt, zal het vast wel eens voorkomen dat u een partij goederen of diensten levert en deze partij weigert om de factuur te voldoen. Deze serie blogs zal stap voor stap laten zien hoe u er voor kan zorgen dat u alsnog het geld (met wellicht zelfs een beet ..

Lees meer

Laatste Nieuws

logo Leliveld Advocaten   Events
Wij organiseren regelmatig ontbijtsessies om u op de hoogte te houden van belangrijke regels en wetten. 

Wilt u voor uw directie en/of managers een specifieke workshop, neem dan vrijblijvend contact met ons op.