verzekeringrecht algemene foto

logo Leliveld Advocaten  Verzekeringsrecht | Verzekeraar moet duidelijke taal spreken!


Uit de jurisprudentie en wetgeving volgt dat in het geval de verzekeraar vragen stelt aan een verzekerde, zij deze vragen zo duidelijk mogelijk dient te stellen. De verzekerde mag de vragen zo opvatten naar de zin die hij daaraan onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs mag toekennen. En als de verzekeraar bepaalde gegevens belangrijk vindt dan dient zij haar vragen expliciet te stellen in niet voor misverstand vatbare termen.  Dit laatste ging fout in de zaak die de rechtbank Arnhem behandelde op 11 mei 2011.

Verzekerde heeft telefonisch een autoverzekering afgesloten waarbij verzekerde haar telefonisch een aantal vragen heeft gesteld. Na diefstal van de auto doet verzekerde een beroep op de verzekering. De verzekering weigert tot uitkering over te gaan omdat volgens haar verzekerde bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst met opzet verzwegen heeft dat haar echtgenoot in een bepaalde periode in aanraking is geweest met justitie.

De rechtbank oordeelt dat de verzekeraar met een vragenlijst te kennen geeft welke feiten voor hem van belang zijn, maar suggereert daarmee ook dan andere feiten hem niet interesseren. Van belang in deze zaak is dat de voor de verzekeraar relevante vragen pas op het einde van het gesprek zijn gevraagd en in een snel tempo achter elkaar zijn gevraagd.

Aan verzekerde werd gevraagd of zij of een andere belanghebbende verzekerde bij deze verzekering strafrechtelijk veroordeeld is geweest in de afgelopen acht jaar. Vaststaat dat verzekerde weinig tijd kreeg om de relevantie van de vraag en het antwoord tot zich door te laten dringen. Het was voor verzekerde niet duidelijk dat het strafrechtelijk verleden van haar echtgenoot, die ook wel eens van de auto gebruik maakte, van belang zou zijn. De echtgenoot was in het verleden veroordeeld voor mishandeling en tevens aangehouden voor rijden onder invloed. De rechter oordeelt dat het op de weg van verzekeraar ligt om vragen duidelijk te stellen. In de vraag dient te worden aangeven in welke strafbare feiten hij geïnteresseerd is, en of hij daarbij alleen het oog heeft op strafrechtelijke veroordelingen of wellicht ook in een vrijspraak, een schikking of een maatregel. In casu was dat niet gebeurd zodat de verzekeraar zich niet kan beroepen op het verzwijgen van relevante gegevens. 

logo Leliveld Advocaten   Blog & News

Laatste Blog


Incasso deel 1: ingebrekestelling en schriftelijkheid

Wanneer u onderneemt, zal het vast wel eens voorkomen dat u een partij goederen of diensten levert en deze partij weigert om de factuur te voldoen. Deze serie blogs zal stap voor stap laten zien hoe u er voor kan zorgen dat u alsnog het geld (met wellicht zelfs een beet ..

Lees meer

Laatste Nieuws

logo Leliveld Advocaten   Events
Wij organiseren regelmatig ontbijtsessies om u op de hoogte te houden van belangrijke regels en wetten. 

Wilt u voor uw directie en/of managers een specifieke workshop, neem dan vrijblijvend contact met ons op.