Mr. Luc Delahaye
Mr. Luc Delahaye

VAKGEBIEDEN / FIELDS OF EXPERTISE

 • Arbeidsrecht en reorganisaties
 • Ondernemingsrecht
 • Verbintenissenrecht
RECENTE WERKZAAMHEDEN

Arbeidsrecht en reorganisaties

 • het opstellen van arbeids- en managementcontracten;
 • het bijstaan van werknemers en werkgever bij individuele ontslagzaken;
 • het bijstaan en begeleiden van werkgevers bij collectieve ontslagen;
 • het bijstaan van werkgever bij een (eenzijdige) wijziging van de arbeidsvoorwaarden;
 • het bijstaan van ondernemers en ondernemingsraden m.b.t. het medezeggenschapsrecht;
 • het bijstaan van werkgevers en werknemer m.b.t. tot geschillen omtrent het cao recht;
 • het bijstaan van statutaire bestuurders;
 • het bijstaan van werkgevers in procedures omtrent werknemersaansprakelijkheid;
 • het bijstaan van werkgevers en werknemers in geschillen omtrent gelijke behandeling;
 • etc.

Algemeen verbintenissenrecht

 • het opstellen van diverse contracten;
 • het bijstaan van partijen bij geschillen omtrent tekortkomingen en/of onrechtmatige daad;
 • het voeren van incassoprocedures;
 • het begeleiden van vastgoedprojecten;
 • etc.

Ondernemingsrecht

 • het bijstaan van de statutaire bestuurder of van de ondernemer m.b.t. tot geschillen met de bestuurder:
 • reorganisaties bij ondernemers begeleiden;
 • het begeleiden van de ondernemer m.b.t. het medezeggenschaptraject;
 • etc.

BESTUURLIJKE FUNCTIES


OPLEIDING
 • Grotius Academie Grotius | specialisatie arbeidsrecht 2012 (Cum Laude)Universiteit Maastricht Master of Laws (LL.M) 2005 – 2007
 • Universiteit Maastricht
 • Bachelors of Laws (LL.B) 2002-2005 (Cum Laude)
 • Hogeschool Zuyd
 • Propedeuse Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) 2001-2002 (Cum Laude) Lid van VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland)

TALEN
 • Engels

delahaye@leliveldadvocaten.nl