Mr. drs. Thomas Devens
Mr. drs. Thomas Devens

VAKGEBIEDEN / FIELDS OF EXPERTISE

EN | NL

 • Ondernemingsrecht en herstructurering 
 • Handelsrecht en contracten 
 • Bankrecht
RECENTE WERKZAAMHEDEN

Ondernemingsrecht en reorganisaties

 • De activa- passiva overdracht van meerdere horecagelegenheden in Maastricht en omstreken;
 • De ontbinding en vereffening van een vennootschap onder firma ter zake van een internetshop;
 • De oprichting van meerdere vennootschappen onder firma;
 • Begeleiding bij onderhandelingen ter zake van de beëindiging van een besloten vennootschap in de vleesindustrie;
 • Begeleiding bij onderhandelingen en contractvorming inzake de uittreding van een aandeelhouder uit een besloten vennootschap;
 • Het begeleiden en het voeren van een juridische procedure ten behoeve van een statutair bestuurder van een besloten vennootschap in het kader van bestuurdersaansprakelijkheid;
 • De begeleiding van een horecazaak bij de aanname van een nieuwe directie, het opmaken van de contracten en een directiereglement;
 • Begeleiding van ondernemingen bij een eigen aanvraag faillissement en begeleiding van natuurlijke personen bij de aanvraag WSNP;
 • Voeren van procedures in het kader van de verdeling van een onderneming bij echtscheidingen.  

Handelsrecht en contracten

 • Het voeren van onderhandelingen en opstellen van een vaststellingsovereenkomst ten behoeve de beëindiging van een geschil tussen aandeelhouders van een BV;
 • Het voeren van een procedure voor een handelsagent in het kader de beëindiging van een agentuurovereenkomst;
 • Het opstellen van verschillende vennootschapsakten bij de oprichting van een vennootschap onder firma (VOF);
 • Begeleiding en het voeren van onderhandelingen bij onteigeningsprocedures in het kader van het A-2 project in Maastricht;
 • Het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst en sponsorovereenkomsten voor een landelijk via radio en televisie uit te zenden format.

Bankrecht

 • Het voeren van een juridische procedure tegen een bank voor een ondernemer ter zake de opzegging van een krediet en procedure met betrekking tot de aansprakelijkheid van een bank wegens onzorgvuldig handelen van de bank;
 • Begeleiding en advisering van een projectontwikkelaar bij de toelaatbaarheid van rente swaps en de opzegging van een krediet;
 • De vernietiging van algemene bankvoorwaarden. 

BESTUURLIJKE FUNCTIES


OPLEIDING
 • Bachelor en master European Studies aan de Universiteit Maastricht
 • Bachelor en master Nederlands recht aan de Universiteit Maastricht (Privaatrecht)
 • Werkzaam bij Leliveld Advocaten sinds 2009 en beëdigd als advocaat in 2011

Mr. Drs. Thomas Devens (1984) is opgeleid aan de Universiteit van Maastricht waar hij in 2010 cum laude zijn bachelordiploma heeft behaald en in 2011 - eveneens cum laude - zijn masterdiploma in het Privaatrecht. Na zijn afstuderen is hij nog datzelfde jaar tot de advocatuur toegetreden, waarin hij zich heeft toegelegd op ondernemingen en in het bijzonder het ondernemingsrecht, handelsrecht, huurrecht en reorganisaties.TALEN
 • Engels

devens@leliveldadvocaten.nl