Mr. Maarten Janssen
Mr. Maarten Janssen

VAKGEBIEDEN / FIELDS OF EXPERTISE

 • Belastingrecht
 • Erfrecht
 • Personen- en familierecht
 • Huurrecht
RECENTE WERKZAAMHEDEN

 • Procesvoering in geschillen tussen erfgenamen
 • Advies over de afwikkeling van nalatenschappen
 • Het optreden als executeur van erfenissen
 • Advies over de fiscale “inkeerregeling”
 • Het adviseren in een fiscale fraude procedure
 • Het voeren van fiscale beroepsprocedures
 • Advies bij een boedelscheiding na echtscheiding
 • De procesvoering bij een echtscheiding
 • Procederen in kwesties rond alimentatie
 • Incasso werkzaamheden voor ondernemers
 • De procesvoering in een arbeid- en huurgeschil

BESTUURLIJKE FUNCTIES


OPLEIDING
Na studies aan de Universiteit Leiden en de Universiteit Maastricht heeft Maarten gewerkt bij bancaire instellingen en als zelfstandig fiscaal jurist. Vanaf september 2007 is hij verbonden aan Leliveld Advocaten als advocaat. Hij is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten.


Zijn praktijk is met name gericht op het adviseren zo nodig procederen in kwesties over de verdeling van nalatenschappen, uitleg van testamenten en geschillen tussen erfgenamen of met een executeur. Verder beschikt hij over specialistische kennis op het gebied van het belastingrecht, fiscaal procesrecht en invorderingskwesties. Daarnaast heeft Maarten zich gespecialiseerd in echtscheidingen en in geschillen op het gebied van het arbeidsrecht en huurrecht. 
TALEN

janssen@leliveldadvocaten.nl