Mr. James Leliveld
Mr. James Leliveld

VAKGEBIEDEN / FIELDS OF EXPERTISE

EN | NL

RECENTE WERKZAAMHEDEN

Ondernemingsrecht en reorganisaties

 • Het voeren van een juridische procedure ten behoeve van een aandeelhouder van een BV tegen andere aandeelhouders;
 • De oprichting van een onderneming in Nederland voor een Duits moederbedrijf in de verpakkingsindustrie;
 • Het begeleiden en het voeren van een juridische procedure ten behoeve van een statutair bestuurder van een besloten vennootschap in het kader van bestuurders-aansprakelijkheid;
 • De activa- passiva overdracht van een nationaal en internationaal werkend dakdekkersbedrijf;
 • De ontbinding en vereffening van een vennootschap onder firma ter zake assurantiën en makelaardij;
 • Begeleiding en ontvlechting van een Hong Kong Limited, zijnde een producent van matrix signaalborden en parkeergeleidingssystemen;
 • Begeleiding en advisering van een (internationale) hotelketen bij de realisatie van meerdere Het bewerkstelligen van een reorganisatie van een grote onderneming in de verpakkingsindustrie en Het voeren van onderhandelingen en het maken van contracten ten behoeve van een landelijk
 • detacheringsbureau bij de vorming van een joint-venture in het kader van een openbare aanbesteding;
 • Het voeren van procedures ten behoeve van een assurantietussenpersoon ter zake aandelenlease
 • overeenkomsten;
 • De begeleiding van een Nederlandse dochteronderneming van een Duits handelsconcern bij de aanname van een nieuwe directie, het opmaken van de contracten en een directiereglement;
 • De begeleiding en contractvorming bij een overname van een taxionderneming.

Handelsrecht en contracten

 • De advisering en begeleiding van een meubelproducent bij het opstellen van franchisecontracten, agentuurovereenkomsten, verkoopcontracten met leveringsvoorwaarden;
 • Het voeren van diverse procedures voor een handelsagent in het kader van een internationale handelstransactie;
 • Begeleiding en het voeren van onderhandelingen bij de vorming van contracten voor een Chinese fabrikant in LED schermen.

Onroerende zaken en vastgoed

 • Begeleiding en advisering van een project-ontwikkelaar bij de contractvorming, waaronder verkoopcontracten met leverings-voorwaarden en huurovereenkomsten commerciële ruimtes;
 • Begeleiding en advisering van een levensmiddelen-fabrikant bij de koop van een fabriekshal met machines uit een faillissement;
 • Het voeren van een juridische procedure terzake verborgen gebreken aan een winkelpand;

Privacy wetgeving

 • Afstemmen en opstellen Bewerkersovereenkomsten (BWO's), Convenanten en Gegevensleveringsovereenkomsten (GLO's);
 • Beoordeling en inrichten rechtmatig verwerken binnen het proces ketenverantwoordelijkheid (het rechtmatig verwerken binnen de keten in geval van bewerkers-situatie of bij delen van persoonsgegevens);
 • Inrichten en implementeren proces meldplicht datalekken;
 • Opstellen en schrijven van privacybeleid en privacyhandboek;
 • Afstemmen, opstellen en implementatie privacyverklaring, kennisgeving en toestemmingsprocedures (multi layered, multi-channel);
 • Optimalisatie overige materiële eisen die gesteld worden aan rechtmatige verwerking persoonsgegevens;

 • BESTUURLIJKE FUNCTIES


  OPLEIDING
  • Nederlands recht aan de Universiteit Maastricht Privaatrecht
  • Beëdigd als advocaat in 1988
  • Postacademische opleiding ondernemingsrecht juridische academie te Zeist en OSR te Rotterdam
  • Lid van de specialisatievereniging Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Arrondissementen Roermond en Maastricht (VVAA)

  TALEN
  • Engels

  leliveld@leliveldadvocaten.nl