Mr. Maurice Sprenkels
Mr. Maurice Sprenkels

VAKGEBIEDEN / FIELDS OF EXPERTISE

RECENTE WERKZAAMHEDEN

Strafrecht
 
 • Het bijstaan van een verdachte in een btw carrousel fraude zaak in Maastricht
 • Het bijstaan van een verdachte van het plegen van brandstichtingen in georganiseerd verband in Weert
 • Het bijstaan van een verdachte van het plegen van een roofmoord in Roermond
 • Het bijstaan van een verdachte van het -grootschalig- plegen van hennepteelt
 • Het bijstaan van een verdachte van het plegen van een gewapende overval in Almelo
 • Het bijstaan van een verdachte van het plegen van -grootschalige- belastingfraude in Sittard
 
Jeugdstrafrecht
 
 • Het bijstaan van een minderjarige verdachte van huiselijk geweld
 • Het bijstaan van een minderjarige verdachte van diefstal c.q. verduistering
 • Het bijstaan van een minderjarige verdachte van poging tot doodslag
 • Het bijstaan van een minderjarige bij het verzoek verlening machtiging gesloten jeugdhulp in het kader van een ondertoezichtstelling
 
Verkeersrecht
 
 • Het bijstaan van een verdachte van het plegen van een dodelijk ongeval met een bedrijf bus
 • Het bijstaan van een verdachte van het plegen van een dodelijk ongeval met een speedboot
 • Het bijstaan van een verdachte van het rijden onder invloed en het indienen van een verzoekschrift tot teruggave rijbewijs
 • Het bijstaan van een verdachte van het rijden onder invloed in een bestuursrechtelijke procedure bezwaar/beroep tegen de oplegging van een alcoholslot
 • Het bijstaan van een slachtoffer van een ongeval in een civiele procedure in verband met aansprakelijkstelling van de veroorzaker van het ongeval
 
Sociaal Zekerheidsrecht
 
 • Het bijstaan van uitkeringsgerechtigden in bestuursrechtelijke procedures (bezwaar/beroep/voorlopige voorziening) in verband met beslissingen omtrent PW (vroegere Bijstandswet), WW, WIA etc.
 • Het bijstaan van een uitkeringsgerechtigde in een bestuursrechtelijke procedure (bezwaar/beroep) tegen een beslissing tot terugvordering wegens onverschuldigd -onterecht- betaalde PW uitkering
 
Huurrecht
 
 • Het bijstaan van een huurder van woonruimte in een procedure tot ontbinding huurovereenkomst en vordering ontruiming van het gehuurde wegens de aanwezigheid van een hennepplantage
 • Het bijstaan van een huurder van woonruimte in een procedure tot ontbinding huurovereenkomst en vordering ontruiming van het gehuurde wegens achterstand van betaling huurpenningen en het veroorzaken van overlast
 • Het bijstaan van een verhuurder van bedrijfsruimte in een procedure tot ontbinding huurovereenkomst en vordering ontruiming van het gehuurde wegens het niet nakomen van bepalingen uit de huurovereenkomst door de huurder

BESTUURLIJKE FUNCTIES


OPLEIDING
 • Nederlands recht aan de Universiteit Maastricht Strafrecht (2000)
 • Nederlandse Orde van Advocaten, Beroepsopleiding Advocatuur (2002)
 • Beëdigd als advocaat in 2001

TALEN
 • Engels
 • Duits
 • Frans

sprenkels@leliveldadvocaten.nl