logo Leliveld Advocaten  Blogs


Incasso deel 1: ingebrekestelling en schriftelijkheid

Wanneer u onderneemt, zal het vast wel eens voorkomen dat u een partij goederen of diensten levert en deze partij weigert om de factuur te voldoen. Deze serie blogs zal stap voor stap laten zien hoe u er voor kan zorgen dat u alsnog het geld (met wellicht zelfs een beet ..

Lees meer

Vijf tips bij een internationale handelsagentuur

Een relatief risicoloze en eenvoudige wijze om buitenlandse markten te betreden is de internationale handelsagentuur. Het internationale aspect daarvan kan gelegen zijn in verschillende elementen. Zo kan de handelsagent zijn gevestigd in een ander land dan het land waar de p ..

Lees meer

Wijzigingen opzeggingsvereiste huur woonruimte per 01 juli 2016

Op 1 juli 2016 is een aantal bepalingen in het huurrecht gewijzigd naar aanleiding van de Wet Doorstroming Huurmarkt 2015. De wijzigingen houden o.a. in dat de mogelijkheden van tijdelijke verhuur voor zelfstandige en onzelfstandige woningen worden uitgebreid. Wat is een  ..

Lees meer

Werkgever, haal uw voordeel uit het personeelsreglement!

Er valt best wat af te dingen op het nieuwe ontslagrecht maar voorlopig geldt dat we het ermee moeten doen en dan is de beste oplossing uw voordeel ermee te doen. Voor de werkgever is dat een doordacht personeelsbeleid. Dat kan aan de hand van de juiste arbeidsco ..

Lees meer

Sluiting pand door hennepteelt of drugs

Met toepassing van bestuursdwang sluiten burgemeesters jaarlijks enkele honderden panden vanwege drugshandel en/of hennepteelt. Deuren en ramen worden daarbij letterlijk dichtgetimmerd. Voor een periode van 3 tot 12 maanden mag niemand -ook de eigenaar van het pand niet - h ..

Lees meer

Eindelijk meer duidelijkheid over franchise

U heeft vast wel eens gehoord van franchise. Dit fenomeen is echter niet in de Nederlandse wet geregeld, maar vloeit voort uit Europese wetgeving. Tot voor kort kende Nederland geen regels met betrekking tot franchise. Het was dan ook vooral de rechter die naar eigen inzicht en d ..

Lees meer

Wettelijke doorstart na faillissement in zicht

Positief nieuws voor bedrijven in moeilijkheden. De pre-pack wordt opgenomen in de faillissementswet. Dat staat zo vastgelegd in het Wetsvoorstel Continuïteit Ondernemingen I. Een voorstel dat op 21 juni 2016 door de Tweede Kamer is aangenomen. Daarmee is eindelijk een wettel ..

Lees meer

Fout arbodienst en bedrijfsarts: aansprakelijk?

Kan een arbodienst of een bedrijfsarts aansprakelijk worden gesteld als zij een fout maken? Indien een werknemer ziek is dient te werkgever de werknemer te re-integreren. Bij de ziekteverzuim begeleiding moet de werkgever zich laten ondersteunen door een arbodienst of bedrijf ..

Lees meer

Opzegging door bank van de relatie

Veel geschillen met de bank kunnen worden opgelost in onderling overleg tussen cliënt, bijgestaan door zijn advocaat en de bank. Zo niet, deze kwestie. Hier moest de rechter aan te pas komen om de bank zover te krijgen dat zij een opzegging door de bank van de relatie on ..

Lees meer

Modelovereenkomst belastingdienst. Zonder probleem te gebruiken?

De VAR-verklaring is per 1 mei 2016 komen te vervallen en daarvoor is de Modelovereenkomst van de belastingdienst in de plaats gekomen. Wil een opdrachtgever voorkomen dat loonbelasting moet worden afdragen over een samenwerking met een opdrachtnemer-zzp’er, dan doet hi ..

Lees meer