Corona en onderneming in problemen. Laten we hopen dat het virus snel overgaat, maar hopen alleen is niet verstandig. Want wie garandeert wanneer de Corona crisis eindigt? Juist ja, niemand. Dus zoals altijd, als ondernemer moet u het toch altijd zelf doen. En een pro actieve houding is zeker aan te bevelen. Wat kunt u doen als het echt uit de hand loopt? Mr James Leliveld, advocaat ondernemingsrecht en herstructureringen geeft u tips hoe u ook deze moeilijke tijd kunt overbruggen.

Allereerst, laten we vooral niet collectief doemdenken. Maar laten we er de schouders onder zetten! Het Corona virus is voor ondernemers weliswaar een dieptepunt. Maar ook na ieder dieptepunt komt weer een hoogtepunt. De vraag is alleen hoe lang dit dieptepunt gaat duren. Maar laten we hopen dat het van korte duur is.

Corona en onderneming in problemen; wat kunt u verwachten?

Niettemin moeten we niet blind zijn voor de mogelijke gevolgen. Het bedrijfsproces kan op diverse fronten geraakt worden. Zo kan de vraag of de markt stagneren. Of het aanbod door leveranciers komt tot stilstand. Maar mogelijk wordt het tekort aan personeel door ziekte of quarantaines groter dan ooit. Of wordt het een complete bedrijfssluiting en zit het personeel zonder werk? Wie zal het zeggen.

Complexe tijd waarin wij leven. Maar linksom of rechtsom. We gaan het voelen. Vooral in onze portemonnee. De liquiditeit kan zwaar onder druk komen te staan. En duurt die liquiditeitsdruk te lang. Dan heeft dat misschien ook gevolgen  voor de continuïteit van uw bedrijf. De banken crisis van 2008 zit veel van ons nog vers in het geheugen. Maar het verschijnsel van Corona en onderneming in problemen lijkt nu meer dan actueel te zijn.

Hoe kunt u dit dieptepunt overbruggen?

Maar voor veel ondernemers speelt nu vooral de vraag: hoe kan ik dit dieptepunt overbruggen? Welnu, in de media wordt veel aandacht besteed aan tal van maatregelen die ondernemers kunnen treffen. Ik zet de belangrijkste voor u op een rijtje:

BMKB Borgstellingskrediet

Een borgstelling MKB krediet is een zakelijk lening met steun van de Nederlandse Staat. Het verruimt uw financieringsmogelijkheden. Check uw mogelijkheden: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb

Werktijdverkorting

U kunt uw personeel korter laten werken in het geval van bijzondere omstandigheden. Corona en ondernemers in problemen is zo’n bijzondere omstandigheid. Het personeel blijft in dienst, maar uw bedrijfslasten worden tijdelijk verlaagd. Lees meer: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel

Verruiming bancaire financiering

Ook de Europese Centrale Bank treft maatregelen. Ook dit biedt meer mogelijkheden uw krediet te verruimen. Bekijk wat mogelijk is: https://www.rtlz.nl/algemeen/economie/artikel/5053751/ecb-lagarde-rente-coronavirus

Tot zover de theorie. Ongetwijfeld goede maatregelen. Maar wat betekent dat voor u in de praktijk?

Corona en onderneming in problemen; wat kunt u in de praktijk nog meer doen?

Maar waaraan eigenlijk weinig aandacht wordt besteed is de manier waarop u de problemen feitelijk kunt tegengaan of anders gezegd: hoe u dit in de praktijk moet doen. Welnu, dat is toch minder simpel dan een enkele verwijzing naar een website of overheidsmaatregel. Want wat heeft u bijvoorbeeld aan een zak geld uit een herfinanciering als de vraag naar uw product of dienst volledig stagneert?

Houdt het namelijk aan de voorkant op, dan is die zak geld ook zo leeg. En wat dan?

Dus het wordt een opsomming van maatregelen. En welke maatregelen dat zijn verschilt van onderneming tot onderneming. Maatwerk dus . Maar toch zijn er overlappingen. Ik noem er maar een paar:

  1. Houd het hoofd koel en raak niet in paniek;
  2. Wees pro actief en wacht niet af tot het 5 voor 12 is;
  3. Maak een overzichtelijk plan van aanpak en bedenk alle maatregelen die nodig zijn;
  4. Zorg voor voldoende zicht op uw administratie en maak goede prognoses;
  5. Tref maatregelen ter voorkoming van personele claims, zie ook de bijdrage van mr James Leliveld over personeel en Corona;
  6. Verhoog uw kaspositie; denk bijvoorbeeld aan een versnelde incasso van uw debiteuren;
  7. Maak gebruik van de mogelijkheden die thans worden aangeboden vanuit de overheid en de financiële sector;
  8. Probeer niet noodzakelijke kosten terug te dringen, maar investeer in uw continuïteit;
  9. Stretch uw liquiditeit door goed overleg met crediteuren en leveranciers;
  10. Vraag professionele hulp als u het nodig heeft: deze investering loont zich vaak;

Dit is nog maar het topje van de ijsberg. Er is veel meer.

Maar zoals gezegd, laten we elkaar niet in de put praten. Schouders eronder en aan de slag! Want ook in 2008 en de jaren daarna werd ik dagelijks geconfronteerd met ondernemingen in moeilijkheden. En veel van deze bedrijven heb ik goed door deze zware periode heen weten te loodsen. Met als gevolg, dat de crisis van destijds goed werd doorstaan. Maar de problematiek Corona en onderneming in problemen wordt de uitdaging van 2020!

Het is vooral een kwestie van weten welke wegen bewandeld moet worden. Kennis van de mogelijkheden die er zijn. Maar vooral ook hoe deze in de praktijk moeten worden toegepast. In de loop der jaren heb ik vele tools ontwikkeld die de ondernemer daarbij kan helpen. Ik deel deze graag met u.

Geen persoonlijk gesprek, maar Video bellen

Maar mogelijk zit u niet te wachten op een “persoonlijk” gesprek, juist vanwege Corona. Geen nood. We kunnen video bellen. Geen persoonlijk contactmoment, maar wel oogcontact en de mogelijkheid om meteen te reageren.

En wellicht overbodig: natuurlijk vertrouwelijk en AVG proof.

 

 

 

Meer weten over Corona en onderneming in de problemen? Of overweegt u voor uw onderneming een noodplan te maken en wilt u meer weten over uw mogelijkheden? Neem contact met mij op en maak gebruik van het gratis oriënterend gesprek. Vaak kan ik u al snel voorzien van een goede strategie. U kunt mij bereiken via onderstaande button, mobiel +31 6 26 53 23 20 of per mail leliveld@leliveldadvocaten.nl

Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Een persoonlijk gesprek is natuurlijk mogelijk. Maar laten we het zekere voor het onzekere nemen en ons beperken tot Video bellen. 

Contact