Wie is aansprakelijk voor een vertraging in de bouw door Corona? De aannemer of de opdrachtgever? Mr James Leliveld, advocaat vastgoedrecht geeft uitleg over dit actuele onderwerp.

Corona en de bouw: wie draagt het risico van vertraging?

Dat het Corona virus ook forse impact heeft in sectoren als de bouw, is zonneklaar. In de bouw is er nog geen sprake van een shutdown, wel van een duidelijke slowdown. Vraag die dan opdoemt is: wie draait op voor de vertraging? Met andere woorden: welke rechten en plichten hebben aannemer en opdrachtgever “in tijden van Corona”?

In het algemeen zijn er 3 situaties. De situatie waarin de aannemer niet kan nakomen, die waarin de opdrachtgever niet kan nakomen en die waarin een en ander samenloopt. Ik beperk mij in deze blog tot de eerste situatie. De aannemer die niet kan nakomen.

De aannemer kan niet nakomen

De Corona uitbraak en alle overheidsmaatregelen kunnen voor aannemers allereerst gevolgen hebben voor de aanlevering van materialen. Zo kunnen materialen uit risicogebieden worden vastgehouden.  Of er treedt vertraging op in de toelevering. Bijvoorbeeld doordat de fabrikant ook met ziek personeel kampt. De kans is daarnaast groot dat de aannemers zelf te maken krijgt met ziek personeel.

Dit kan tot gevolg hebben dat de aannemer zijn werk niet tijdig kan voltooien. Vaak zullen dan extra kosten gemaakt moeten worden met het alsnog voltooien van het werk. Denk aan de kosten van het inlenen van vervangende krachten. Of het aanschaffen van (duurder) vervangend materiaal. Linksom of rechtsom, Corona en de bouw is altijd een kostenverhogende combinatie.

Buiten extreme gevallen, zoals overlijden en langdurige arbeidsongeschiktheid van de aannemer zelf, wordt ziekte beschouwd als een algemeen bedrijfsrisico. Dat betekent dat de consequenties daarvan normaal gesproken bij de aannemer blijven liggen.

Corona en de bouw: pech voor de aannemer?

Dus pech voor de aannemer? Dat hoeft niet. De vraag is of dat met deze epidemie met onverwachte impact anders is. Dat zou naar mijn mening best wel eens het geval kunnen zijn.

Artikel 7:753 BW geeft de aannemer namelijk de mogelijkheid om de aanneemsom te verhogen ingeval van:

  1. kostenverhogende omstandigheden;
  2. welke pas na het sluiten van de overeenkomst ontstaan of aan het licht komen; en
  3. welke niet aan de aannemer kunnen worden toegerekend.

Of aan deze voorwaarden kan worden voldaan is afhankelijk van alle concrete omstandigheden rondom de specifieke aanneemovereenkomst. De eerste 2 voorwaarden zijn relatief eenvoudig in te vullen. Maar dat geldt voor de derde voorwaarde zeker niet: ziekte behoort immers tot het bedrijfsrisico van de aannemer.

Maar het is goed te verdedigen dat Corona geen “gewone” ziekte is. Ook gelet op de maatregelen die onze overheid daaraan verbindt. En daardoor zou best wel eens sprake kunnen zijn van omstandigheden die niet voor rekening van de aannemer komen.

 Overmacht voor de aannemer?

Kan er ook sprake zijn van overmacht voor de aannemer? Van de aannemer die in overmacht verkeert kan in beginsel geen nakoming of schadevergoeding worden gevraagd. Bovendien kan hij zich van zijn verplichtingen bevrijden door de aannemingsovereenkomst te ontbinden.

Tot slot valt nog te bezien of aan de aannemer een beroep op de redelijkheid en billijkheid toekomt. Gezien de grote impact van het virus lijkt een beroep op de redelijkheid en billijkheid zeer zeker ook een grote kans van slagen hebben.

Corona en de bouw: algemene voorwaarden

Let overigens wel op de algemene voorwaarden, zoals UAV-GC 2005 en UAV 2012. Deze hanteren veelal een van de wet afwijkende norm. Zoals bijvoorbeeld ten aanzien van kostenverhoging en verlenging van de termijnen.

Maar altijd geldt dat alle concrete omstandigheden van het geval een rol spelen. Dus het is altijd goed om uw concrete situatie te laten toetsen. Achteraf zult u uw acties of het uitblijven daarvan goed moeten kunnen onderbouwen.

Het geval dat de opdrachtgever niet kan nakomen. Of de situatie dat zowel de aannemer als de opdrachtgever niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen, beschrijf in mijn andere blogs.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of over uw concrete vraag over Corona en de bouw? Neem contact met mij op en maak gebruik van het gratis oriënterend gesprek. Vaak kan ik u al snel voorzien van een goede strategie.

U kunt mij bereiken via onderstaande button, mobiel +31 6 26532320 of per mail leliveld@leliveldadvocaten.nl . Een gesprek middels Videobellen is ook mogelijk.

Disclaimer
Aan de inhoud van bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

Contact