Een te late oplevering in de bouw door Corona? Wie daarvoor verantwoordelijk? De aannemer of de opdrachtgever? Dit deel gaat over de opdrachtgever die door Corona zijn verplichtingen niet nakomt. Mr James Leliveld, advocaat vastgoed- en huurrecht geeft uitleg over dit actuele onderwerp.

Opdrachtgever kan niet nakomen

In mijn blog “Corona en de bouw: Aansprakelijkheid voor vertraging” ging het om de situatie dat de aannemer niet (tijdig) kan nakomen. Maar er zijn ook situaties te bedenken waarin de opdrachtgever door Corona niet aan zijn verplichtingen kan voldoen:

 • De opdrachtgever kan geen toegang tot de bouwplaats verschaffen;
 • De opdrachtgever heeft de benodigde vergunningen om welke Corona-reden dan ook niet (tijdig) beschikbaar;
 • de persoon die de regie voert over de bouw of de architect is ziek.

Normaal gesproken leiden dit soort tekortkomingen tot schadeplichtigheid. En dan kan de aannemer de opdrachtgever aanspreken op kostenvergoeding en/of termijnverlenging. De opdrachtgever kan de aannemer echter ook opdragen het werk te schorsen. Daar staat dan normaal gesproken wel een financiële compensatie voor de aannemer tegenover. Een te late oplevering in de bouw door Corona kan voor de opdrachtgever ook tot een beroep op overmacht leiden.

Te late oplevering in de bouw door Corona: overmacht?

Maar ook voor de opdrachtgever gelden de wettelijke bepalingen ter zake overmacht. En ook aan hem komt mogelijk een beroep op de redelijkheid en billijkheid toe. Het hangt maar net van de omstandigheden van het geval af. Bijvoorbeeld of de nood zo hoog is dat deze bepalingen toegepast kunnen worden. Een goede motivering van een dergelijk beroep is dus ook voor de opdrachtgever een noodzaak. Is sprake van een te late oplevering in de bouw door Corona, dan zal achteraf altijd nog worden getoetst aan bijkomende omstandigheden.

Let wel op. Het contract maar ook de algemene voorwaarde kunnen afwijken van de wettelijke regeling.

Niet tijdig betalen door opdrachtgever

Mocht een opdrachtgever tot slot niet tijdig betalen als gevolg van een door de Corona uitbraak ontstane financiële malaise, dan zou ook dat voor de aannemer aanleiding kunnen zijn om maatregelen te nemen. Voor de aannemer geldt: zit er boven op en zet tijdig het incassotraject in. Voor opdrachtgevers geldt, maar net als voor aannemers: wees pro actief en ga met elkaar in gesprek.

Wie is verantwoordelijk voor een te late oplevering in de bouw door Corona?

Deze vraag kan dus niet zo algemeen worden beantwoord. Het antwoord zal dus afhangen van alle concrete omstandigheden van het geval. Wel kan ik u alvast een aantal tips geven:

 1. Ga na of overmacht een rol kan spelen onder de huidige omstandigheden;
 2. En bepaal in welke mate hierop een beroep kan worden gedaan;
 3. Controleer het contract en de algemene voorwaarden op van de wet afwijkende normen;
 4. Ga na of er andere manieren zijn om aan uw contractuele verplichten te kunnen voldoen;
 5. Treedt zo spoedig als mogelijk in gesprek met de andere contractpartij;
 6. Probeer een redelijke oplossing te vinden;
 7. Leg afspraken duidelijk en schriftelijk vast;
 8. Contacteer uw (aansprakelijkheids-)verzekering.

Dat het steeds nijpender wordt in de bouw is duidelijk. Het geval dat de aannemer niet kan nakomen. Of het geval dat zowel de aannemer als de opdrachtgever niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen, beschrijf ik in mijn andere blogs.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of over uw concrete vraag over Corona en de bouw? Neem contact met mij op en maak gebruik van het gratis oriënterend gesprek. Vaak kan ik u al snel voorzien van een goede strategie.

U kunt mij bereiken via onderstaande button, mobiel +31 6 26532320 of per mail leliveld@leliveldadvocaten.nl . Een gesprek middels Videobellen is ook mogelijk.

Disclaimer
Aan de inhoud van bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

Contact