Opzegging door bank van de relatie

Veel geschillen met de bank kunnen worden opgelost in onderling overleg tussen cliënt, bijgestaan door zijn advocaat en de bank. Zo niet, deze kwestie. Hier moest de rechter aan te pas komen om de bank zover te krijgen dat zij een opzegging door de bank van de relatie ongedaan maakte.
(meer…)