Concurrentiebeding2020-04-12T08:32:15+00:00

CONCURRENTIEBEDING

Wat is een concurrentiebeding?

Als werkgever wilt u de opgebouwde knowhow en goodwill van uw bedrijf natuurlijk beschermen. Een concurrentiebeding kan u daar soms bij helpen. Een concurrentiebeding is een schriftelijke clausule in een arbeidsovereenkomst. Die clausule beperkt de werknemer  in zijn vrijheid om na het einde van de arbeidsovereenkomst op zekere wijze en gedurende zekere tijd werkzaam te zijn.

Onder welke voorwaarden zo’n beding in de arbeidsovereenkomst mag worden opgenomen hangt af van de arbeidsrelatie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en voor onbepaalde tijd.

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd mag een concurrentiebeding bevatten. Maar dan is wel vereist dat deze schriftelijk is overeengekomen. En dan alleen met een meerderjarige werknemer.

Vóór 1 januari 2015 was het toegestaan om een concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op te nemen. Een concurrentiebeding gesloten vóór die datum is dus rechtsgeldig.

Vanaf 1 januari 2015 is het niet toegestaan een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, tenzij het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Bent u een concurrentiebeding met uw werknemer overeengekomen maar overtreedt die (ex-)werknemers het concurrentiebeding? Dan kunt u de rechter verzoeken om de werknemer aan het concurrentiebeding te houden. Heeft u een een contractuele boete gesteld op de overtreding van het concurrentiebeding, dan kan de rechter tevens bepalen dat die boete verschuldigd is.

Meer weten over het arbeidsrecht?
Voor specifieke informatie over dit rechtsgebied kunt u doorklikken op een van de onderstaande blogs of gebruik maken van het gratis oriënterend gesprek.

SPECIALISTEN

Mr. Cleo Reinders
Mr. Cleo Reinders

BLOGS

Update: Tijdelijke Noodmaatregel werkgevers

In mijn eerdere blog schreef ik over het “Noodpakket banen en economie” én het einde van de regeling Werktijdverkorting (wtv). In de plaats van de Werktijdverkorting komt de “Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud” (NOW). Doel van deze regeling is om werkgevers tegemoet te komen in de betaling van de loonkosten. […]

By |maart 31st, 2020|Label: , |

Werktijdverkorting afgeschaft? Wat nu?

Werktijdverkorting afgeschaft? Maar wat komt daarvoor in de plaats? Door het kabinet is een nieuw pakket aan maatregelen aangekondigd. Volgens het kabinet vraagt “een nieuwe fase” om “extra maatregelen” voor ondernemers.  Mr Laurys Stein, advocaat ondernemings- en arbeidsrecht legt uit wat dat voor u betekent. […]

By |maart 18th, 2020|Label: , |

Ingebrekestelling digitaal. Mag dat?

Wordt uw factuur niet betaald? En helpt een betalingsherinnering ook niet meer? Dan lijkt een incasso van uw vordering nog de enige weg. Een incasso traject begint met een schriftelijke ingebrekestelling. Maar wat is schriftelijk? Moet dat nog per aangetekende brief? Of heeft de traditionele brief plaats gemaakt voor nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals uw e-mail, sms of WhatsApp? […]

By |september 10th, 2019|

Diefstal door werknemer? Lees hier wat te doen

Heeft u het vermoeden dat een van uw werknemers geld uit de kassa neemt? Of denkt u dat een werknemer goederen uit het magazijn meeneemt? Diefstal door een werknemer komt in de praktijk geregeld voor. Vragen die dan doorgaans aan de orde komen zijn: ‘hoe spoor ik de werknemer op?’ en ‘wat kan ik daarna doen?’ Mr Leliveld, vertelt u meer hierover. […]

By |september 10th, 2019|

Fout arbodienst of bedrijfsarts: aansprakelijk?

Indien een werknemer ziek is dient de werkgever de werknemer te re-integreren. Bij de ziekteverzuim begeleiding moet de werkgever zich laten ondersteunen door een arbodienst of bedrijfsarts. Maar wat nu als de bedrijfsarts een fout maakt? Bijvoorbeeld omdat hij de werkgever onjuist adviseert en de werkgever daardoor schade oploopt in de vorm van een loonsanctie. Is de bedrijfsarts of arbodienst aansprakelijk voor die schade? […]

By |december 21st, 2017|