Concurrentiebeding2019-06-30T13:17:45+00:00

CONCURRENTIEBEDING

Wat is een concurrentiebeding?

Als werkgever wilt u de opgebouwde knowhow en goodwill van uw bedrijf natuurlijk beschermen. Een concurrentiebeding kan u daar soms bij helpen. Een concurrentiebeding is een schriftelijke clausule in een arbeidsovereenkomst. Die clausule beperkt de werknemer  in zijn vrijheid om na het einde van de arbeidsovereenkomst op zekere wijze en gedurende zekere tijd werkzaam te zijn.

Onder welke voorwaarden zo’n beding in de arbeidsovereenkomst mag worden opgenomen hangt af van de arbeidsrelatie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en voor onbepaalde tijd.

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd mag een concurrentiebeding bevatten. Maar dan is wel vereist dat deze schriftelijk is overeengekomen. En dan alleen met een meerderjarige werknemer.

Vóór 1 januari 2015 was het toegestaan om een concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op te nemen. Een concurrentiebeding gesloten vóór die datum is dus rechtsgeldig.

Vanaf 1 januari 2015 is het niet toegestaan een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, tenzij het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Bent u een concurrentiebeding met uw werknemer overeengekomen maar overtreedt die (ex-)werknemers het concurrentiebeding? Dan kunt u de rechter verzoeken om de werknemer aan het concurrentiebeding te houden. Heeft u een een contractuele boete gesteld op de overtreding van het concurrentiebeding, dan kan de rechter tevens bepalen dat die boete verschuldigd is.

Meer weten over het arbeidsrecht?
Voor specifieke informatie over dit rechtsgebied kunt u doorklikken op een van de onderstaande blogs of gebruik maken van het gratis oriënterend gesprek.

SPECIALISTEN

Mr. Cleo Reinders
Mr. Cleo Reinders
Mr. drs. Ellen van Haaren
Mr. drs. Ellen van Haaren
Mr. Pola Świtalska
Mr. Pola Świtalska

BLOGS

Fout arbodienst of bedrijfsarts: aansprakelijk?

Indien een werknemer ziek is dient de werkgever de werknemer te re-integreren. Bij de ziekteverzuim begeleiding moet de werkgever zich laten ondersteunen door een arbodienst of bedrijfsarts. Maar wat nu als de bedrijfsarts een fout maakt? Bijvoorbeeld omdat hij de werkgever onjuist adviseert en de werkgever daardoor schade oploopt in de vorm van een loonsanctie. Is de bedrijfsarts of arbodienst aansprakelijk voor die schade? […]

By |december 21st, 2017|

Werkgever, haal uw voordeel uit het personeelsreglement!

Er valt best wat af te dingen op het nieuwe ontslagrecht maar voorlopig geldt dat we het ermee moeten doen en dan is de beste oplossing uw voordeel ermee te doen. Voor de werkgever is dat een doordacht personeelsbeleid. Dat kan aan de hand van de juiste arbeidscontracten en een effectief personeelsreglement, een overtuigende monitoring van het functioneren van de werknemer en een behoorlijke documentatie daarvan. […]

By |december 12th, 2017|

De moderne ingebrekestelling

Wanneer u onderneemt komt het helaas voor dat u een goed of een dienst levert terwijl de factuur hiervoor niet wordt voldaan. Betaalt uw debiteur de factuur niet, dan is hij in gebreke. De incassering van een vordering op uw debiteur begint met een goede ingebrekestelling. Door middel van een ingebrekestelling geeft u uw debiteur de laatste kans om de vordering binnen een redelijke termijn te voldoen. Door de komst van nieuwe technologie kunt u uw debiteur op verschillende manieren aanspreken tot betaling van de openstaande facturen. De ouderwetse brief heeft plaats gemaakt voor de e-mail, sms, WhatsApp en facebook. Is een ingebrekestelling verzonden via deze moderne communicatiemiddelen rechtsgeldig? […]

By |december 11th, 2017|

Diefstal door een werknemer? Lees hier wat te doen

Heeft u het vermoeden dat een van uw werknemers geld uit de kassa neemt? Of denkt u dat een werknemer goederen uit het magazijn meeneemt? Diefstal door een werknemer komt in de praktijk geregeld voor. Vragen die dan doorgaans aan de orde komen zijn: ‘hoe spoor ik de werknemer op?’ en ‘wat kan ik daarna doen?’ Mr Pola Switalska, advocaat arbeidsrecht, vertelt u meer hierover. […]

By |december 11th, 2017|

Ontslag of beëindiging arbeidsovereenkomst

Tot 1 juli 2015 kon een arbeidsovereenkomst op een aantal manieren beëindigd worden. Zo kon de arbeidsovereenkomst beëindigd worden met wederzijds goedvinden. Maar de werkgever had ook de mogelijkheid om een ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV. Tot slot kon de werkgever de arbeidsovereenkomst laten ontbinden door de kantonrechter. De werkgever mocht zelf kiezen welke route hij wilde volgen teneinde de arbeidsovereenkomst te beëindigen. […]

By |september 14th, 2017|