CONCURRENTIEBEDING

Wat is een concurrentiebeding?

Als werkgever wilt u de opgebouwde knowhow en goodwill van uw bedrijf natuurlijk beschermen. Een concurrentiebeding kan u daar soms bij helpen. Een concurrentiebeding is een schriftelijke clausule in een arbeidsovereenkomst, die de werknemer beperkt in zijn vrijheid om na het einde van de arbeidsovereenkomst op zekere wijze en gedurende zekere tijd werkzaam te zijn.

Onder welke voorwaarden zo’n beding in de arbeidsovereenkomst mag worden opgenomen hangt af van de arbeidsrelatie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en voor onbepaalde tijd.

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd mag een concurrentiebeding bevatten, mits deze schriftelijk is overeengekomen, maar dan alleen met een meerderjarige werknemer.

Vóór 1 januari 2015 was het toegestaan om een concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op te nemen. Een concurrentiebeding gesloten vóór die datum is dus rechtsgeldig.

Vanaf 1 januari 2015 is het niet toegestaan een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, tenzij het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Bent u een concurrentiebeding met uw werknemer overeengekomen maar overtreedt die (ex-)werknemers het concurrentiebeding? Dan kunt u de rechter verzoeken om de werknemer aan het concurrentiebeding te houden. Heeft u een een contractuele boete gesteld op de overtreding van het concurrentiebeding, dan kan de rechter tevens bepalen dat die boete verschuldigd is.

Meer weten over het arbeidsrecht?
Voor specifieke informatie over dit rechtsgebied kunt u doorklikken op een van de onderstaande blogs of gebruik maken van het gratis oriënterend gesprek.

BLOGS