Ondernemer en familie

Als ondernemer wilt u het allerbeste voor uw bedrijf. Daarom is het belangrijk dat u zich er bewust van bent dat gebeurtenissen in uw privésfeer van invloed kunnen zijn op de continuïteit van uw onderneming.

In welke mate dit gebeurt, is onder andere afhankelijk van de rechtsvorm van uw onderneming en de relatie die u met uw partner heeft. Bent u in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden getrouwd? Welk bedrag vormt de basis voor de berekening van de hoogte van de alimentatie? Wat gebeurt met uw onderneming als u ernstig ziek wordt? En wat kunnen de erfgenamen verwachten na overlijden van de bedrijfseigenaar?

Vraagstukken op het gebied van ondernemer en familie zijn complex doordat deze vele raakvlakken hebben met andere vakgebieden. Naast kennis van het familierecht is ook kennis van fiscaliteit en het ondernemerschap vereist. Leliveld Advocaten heeft deze omvangrijke expertise in huis. Onze advocaten kunnen adequaat adviseren en bijstaan in uiteenlopende kwesties.

Bent u als ondernemer op zoek naar meer specifieke informatie over familierecht? Neem contact met ons op. Wij staan u graag te woord in een gratis oriënterend gesprek.

Ook is een aantal van onderstaande onderwerpen voorzien van nadere informatie. Klik – indien mogelijk – op deze onderwerpen. Onderwerpen waarop u niet kunt klikken worden nog geactualiseerd.

ONDERWERPEN

 • Adopties
 • Alimentatie kinderen
 • Alimentatie partner
 • Bijzonder curatorschap
 • Beëindiging samenlevingsverband of partnerschap
 • Echtscheiding, bemiddeling en mediation
 • Erkenning, ontkenning vaderschap
 • Naamswijzigingen
 • Omgangsregeling kinderen
 • Onder curatele of bewind stellen
 • Ondernemer en echtscheiding
 • Ondertoezichtstelling minderjarigen
 • Verrekeningbeding
 • Wijziging gezag over minderjarigen
 • Wijziging huwelijkse voorwaarden
 • Erfrecht en echtscheiding
 • Familieruzie rond de afwikkeling van een erfenis
 • Gevolgen aanvaarding en verwerping nalatenschap
 • Problemen bij erven van een huis
 • Verdeling van een nalatenschap vorderen

Een ondernemer in een familierechtelijk geschil vergt een bijzondere aanpak. Naast kennis van het familierecht is ook kennis van fiscaliteiten en ervaring in het ondernemerschap vereist.

object_pen_1.png Waarmee kunnen wij ú helpen? Gratis oriënterend gesprek