Overheid en vergunning

Voor veel bedrijven geldt dat zij voor hun activiteiten een vergunning of ontheffing moeten vragen.  Dit is niet altijd even eenvoudig. Regelgeving en procedures zijn vaak ingewikkeld. En niet zelden loopt de ondernemer tegen een trage en bureaucratische besluitvorming aan.

Daarnaast zijn de procedurele regels anders dan in andere rechtsgebieden. Er gelden andere termijnen en vaak zijn ook bijzondere rechterlijke instanties bevoegd. Tegen een besluit van de overheid moet tijdig bezwaar of beroep worden ingediend. Gebeurt dit niet dan verspeelt u uw rechten.

Heeft u vragen over een vergunning, ontheffing of het melden van activiteiten? Is uw aanvraag om een vergunning of ontheffing geweigerd? Heeft de overheid u een boete opgelegd omdat u zich niet houdt aan uw vergunning, ontheffing of de wettelijke regelingen? Of bent u op een andere manier betrokken bij een juridisch conflict met de overheid?

Leliveld Advocaten heeft de juiste expertise in huis om al uw vragen op het gebied van overheid en vergunning te kunnen beantwoorden.

Bent u op zoek naar meer specifieke informatie over de overheid of vergunningen? Neem contact met ons op. Wij staan u graag te woord in een gratis oriënterend gesprek.

Ook is een aantal van onderstaande onderwerpen voorzien van nadere informatie. Klik – indien mogelijk – op deze onderwerpen.  Onderwerpen waarop u niet kunt klikken worden nog geactualiseerd.

ONDERWERPEN

 • Algemene wet bestuursrecht (Awb)
 • Bestemmingsplan
 • Bouwvergunning of omgevingsvergunning
 • Exploitatievergunning
 • Luchtkwaliteit
 • Milieurecht
 • Onteigening en schadeloosstelling
 • Planschade
 • Ruimtelijke ordening en omgevingsrecht
 • Sluiting wegens hennepplantage
 • Wet Bibob en vergunningen

Ervaring binnen de overheid is voor een bestuursrechtjurist onmisbaar. Ik ken de overheid van binnen uit en weet hoe de hazen lopen. Die kennis en ervaring geeft mij  voorsprong.

mr. Angela Mohnen, senior bestuursrechtjurist

object_pen_1.png Waarmee kunnen wij ú helpen? Gratis oriënterend gesprek

SPECIALISTEN

Mr. Angela Mohnen, senior jurist
Mr. Angela Mohnen, senior jurist