Gratis oriënterend gesprek Gefinancierde rechtsbijstand Doelgericht en daadkrachtig.
Gefinancierde rechtsbijstand2019-06-25T15:04:57+00:00

GEFINANCIERDE RECHTSBIJSTAND

Wanneer komt u in aanmerking voor gefinancierd rechtsbijstand?

Het Juridisch Loket

In voorkomende gevallen kan de rechtsbijstand ook op basis van de “Wet op de gefinancierde rechtsbijstand” worden verleend. Dit noemde men vroeger ook wel pro deo of advocaat van onvermogen. Bepalend voor de vraag of men op deze vorm van rechtshulpverlening een beroep kan doen is de hoogte van uw inkomen, de omvang van uw vermogen, de soort zaak en het belang van de zaak.

Voldoet men aan de wettelijke maatstaven, dan worden de advocaatkosten grotendeels voldaan door de overheid. Een deel komt voor uw eigen rekening, zoals een eenmalige eigen bijdrage, griffierechten en kosten van deskundigen.

Wij staan u ook graag bij als u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Maar twijfelt u of u daarvoor in aanmerking komt, neem gerust contact met ons op.

Voor de vraag of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand kunt u de website van het Juridisch Loket raadplegen.
Kunnen de medewerkers van het Juridisch Loket u niet helpen met uw vraag, dan kunnen zij u doorverwijzen naar een specialist. Wordt u door het Juridisch Loket doorverwezen, dan krijgt u korting op uw eigen bijdrage.

Leliveld Advocaten is een van de vaste doorverwijskantoren van het Juridisch Loket, voorheen Bureau voor Rechtshulp in Maastricht. Als u aan de medewerker van het Juridisch Loket uitdrukkelijk doorgeeft dat u de voorkeur geeft aan ons kantoor, dan verkrijgt u daartoe ook een verwijzing. Doet u dit niet, dan krijgt u een willekeurig kantoor aangewezen.

HIGH TRUST

Wij genieten het vertrouwen van de Raad voor Rechtsbijstand en hebben de status van High Trust kantoor. Die krijg je als kantoor niet zomaar, maar alleen als aan bepaalde kwaliteitseisen wordt voldaan.

High Trust is de belangrijkste basis voor samenwerking tussen de Raad voor Rechtsbijstand en rechtsbijstand verleners en maakt het proces van gesubsidieerde rechtsbijstand eenvoudiger. Ook voor u als cliënt.

High Trust - Leliveld Advocaten

VEEL GESTELDE VRAGEN

Wat is een Licht Advies Toevoeging (LAT)?2019-06-25T15:12:26+00:00

In sommige gevallen heeft u slechts een eenvoudig advies nodig van een advocaat. In dat geval geldt voor u een lagere eigen bijdragen. U kunt de website van de Raad voor Rechtsbijstand raadplegen over de hoogte van het eigen bijdrage.

Wat is een toevoeging?2019-06-25T15:08:53+00:00

Toevoeging betekent hetzelfde als gefinancierd rechtsbijstand. Wanneer u een toevoeging krijgt, betaalt de Raad voor Rechtsbijstand een deel van de advocaatkosten. Afhankelijk van uw inkomen betaalt u een eigen bijdrage. U kunt de website van de Raad voor Rechtsbijstand raadplegen over de hoogte van het eigen bijdrage.

Wanneer krijgt u korting op de eigen bijdrage?2019-06-25T15:14:07+00:00

Op de eigen bijdrage wordt een korting toegepast als u voor een reguliere toevoeging bent doorverwezen door het Juridisch Loket. U ontvangt in die gevallen een diagnosedocument van het Juridisch Loket. Dit document is niet nodig wanneer er sprake is van een straf- of asielzaak, een bestuurlijke sanctie, een zaak in hogere instantie of wanneer de Raad voor Rechtsbijstand op verzoek de hardheidsclausule toe kan passen. In die gevallen wordt de korting ambtshalve toegepast.

Wat is het verschil tussen een reguliere toevoeging en een LAT?2019-06-25T15:13:00+00:00

Een Lichte Advies Toevoeging (LAT) wordt slechts aangevraagd in advieszaken. Heeft de advocaat meer tijd nodig om uw vraag te beantwoorden of is het nodig om een juridische procedure te starten, dan zal een reguliere toevoeging worden aangevraagd.
Heeft uw advocaat een LAT aangevraagd maar blijkt later dat de advocaat meer tijd nodig heeft om uw zaak te behandelen, dan kan uw advocaat bij de Raad voor Rechtsbijstand vragen om de LAT om te zetten in een reguliere toevoeging. De eigen bijdrage die u moet betalen bij een gewone toevoeging is hoger dan bij een LAT. De eigen bijdrage die u al heeft betaald wordt dan afgetrokken het bedrag dat u moet betalen voor een reguliere toevoeging.

Waarmee kunnen wij ú helpen? Gratis oriënterend gesprek
Ga naar de bovenkant